LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.0

Help for GAEILGE-A Archives


GAEILGE-A Archives

GAEILGE-A Archives


GAEILGE-A@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAEILGE-A Home

GAEILGE-A Home

GAEILGE-A March 2012

GAEILGE-A March 2012

Subject:

Re: Cuireadh Seoladh UCC 30 Márta ag 3pm

From:

Marion Gunn <[log in to unmask]>

Reply-To:

Comhra i nGaeilge na hEireann <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 23 Mar 2012 11:49:51 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (264 lines)

GRMA, a Ph.

Á scaipeadh sin ar an dá r-ghrúpa thíos anois:
<[log in to unmask]>
<[log in to unmask]>

Foinse: [log in to unmask] via <[log in to unmask]>.
mg


Scríobh 23/03/2012 11:40, Padraig Mac Fhearghusa:
> On 23/03/2012 11:40, Padraig Mac Fhearghusa wrote:
> > A Chairde, mar eolas chugaibh ó Phádraigín Riggs.
> > (Abair liom má bhíonn fadhb leis na sínte fada – pé neamh-chomhréir a 
> bhíonn idir córais bíonn deacracht leo ar uairibh).
> > Ádh mór,
> > Pádraig Mac Fhearghusa
> >
> >
> >
> > Ba mhór ag Roinn na Nua-Ghaeilge, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh ‚ 
> tú a bheith i láthair
> >
> > sa tSeomra Caidrimh, Áras Uí Rathaile ar an Aoine, 30 Márta ar 3.00
> >
> > nuair a seolfar na leabhair seo a leanas:
> >
> >
> > Amhail Fuaim Chogair Bhig, Barra Ua Cearnaigh (foil. An Sagart)
> >
> >
> > Blá÷ ’s Crao2 na nÚdar: A‡ráin ‡áire ‚uí, Tríona Ní Shíocháin (foil. 
> Coiscéim)
> >
> >
> > Delphine agus Marinette le Marcel Aymé, Tadhg Ó Síocháin (foil. An 
> Sagart)
> >
> >
> > Párliment na bhFíodóirí, Dáibhí de Barra, eag. Seán Ó
> >
> > Duinnshléibhe (foil. An Clóchomhar)
> >
> >
> > Tréimhse Phromhaidh, Neil Buttimer (foil. Coiscéim)
> >
> >
> > Údarás na Gaeltachta - an Lár agus an tImeall - Léargas Eatramhach, 
> Laoise Nic Chárthaigh (foil. Bard na nGleann)
> >
> >
> > RSVP: 021 490 2606 r-phost: [log in to unmask]
> >
> >
> >
> >
> >
> > Amhail Fuaim Chogair Bhig: Teangeolas Shéamais Uí Scoireadh, Barra Ua 
> Cearnaigh. An Sagart. € 36.
> >
> >
> >
> > Séamas Ó Scoireadh (c. 1790-1828) agus a chuid teangeolais is ábhar 
> don leabhar so. Bunús agus feidhm na teangan go ginearálta, agus 
> nádúir na Gaeilge go sonrach, ba spéis leis an gCainneach san. Dhein 
> Ó Scoireadh staidéar ar an ngramadach uilechoiteann agus ar chaint 
> bheo a linne féin; de réir a chéile, d’fhéach sé le caighdeán teangan 
> a leagan amach a mbeadh an Ghaeilge fé stiúir prionsabal fealsúnta; ba 
> mhian leis go mbeadh an caighdeán san ina uirlis chumarsáide a 
> d’fhóinfeadh do réimsí éagsúla an tsaoil, mar an creideamh, an 
> pholaitíocht agus an litríocht. An spéacláireacht ar an nGaeilge mar 
> theanga, traidisiún a bhí go láidir in Éirinn sa Luathré Chríostaí 
> agus sa Mheánaois, is amhlaidh ná deaghaidh sí i léig sna haoiseanna 
> ina dhiaidh ach gur mhair fé cheilt mar chuid den léann dúchasach ag 
> an bpobal rúin. Oidhre ar a dtáinig roimis d’eagnaithe teangan ab ea 
> Ó Scoireadh; réamhtheachtaí é, leis, dá mhacasamhail sa 20ú haois a 
> d’fhéachfadh le hathréimniú na Gaeilge.
> >
> > Tharraing leagan den saothar so Duais Johann Kaspar Zeuß de chuid 
> Societas Celtologica Europæa don tráchtas dochtúireachta is fearr sa 
> Léann Ceilteach.
> >
> > An t-Údar: Barra Ua Cearnaigh. As Corcaigh do; spéis aige i saíocht 
> bhunaidh an Iarthair, idir Chlasaiceach is Bhíobalta.
> >
> >
> >
> > Bláth ’s Craobh na nÚdar: Amhráin Mháire Bhuí Tríona Ní Shíocháin. 
> Coiscéim.
> >
> > Brolach leis an Dr. Lillis Ó Laoire, OÉ Gaillimh.
> >
> >
> >
> > Sa leabhar so, cuirtear saothar Mháire Bhuí Ní Laeire ar fáil mar 
> eagrán ‘iltéacsúil’ ina leagtar béim ar leithligh ar an gcultúr béil 
> as ar fáisceadh na hamhráin. Deintear tábhacht a saothair a phlé, 
> agus dírítear go háirithe ar phróiseas cruthaitheach na béalaireachta 
> agus ar na dioscúrsaí sochpholaitiúla a gheibhtear sna hamhráin. 
> Áitítear go bhfuil blas na fáidheadóireachta le brath ar chuid mhaith 
> de shaothar an fhile agus gurb oiriúnaí féachaint uirthi ní hamháin 
> mar fhile, ach mar fháidh laistigh de chultúr an mhíleannachais sa 
> naoú haois déag in Éirinn – agus go raibh páirt nach beag ages na 
> hamhráin i múnlú na dtuiscintí sochpholaitiúla a tháinig chun cinn sa 
> tréimhse. Leabhar is ea é seo fé Mháire Bhuí, fén ngaol idir a saothar 
> fileata agus sochaí a linne féin, fén bpróiseas cruthaitheach agus fén 
> machnamh polaitiúil.
> >
> > Cuirtear taifeadtaí fuaime des na hamhráin ón eagrán iltéacsúil ar 
> fáil ar dhlúthdhiosca i dteannta an leabhair – 14 amhrán ar fad, agus 
> cuid díobh ná fuil ar bhéalaibh daoine a thuilleadh. Is iad na 
> hamhránaithe atá le clos ar an ndlúthdhiosca ná: Seán de hÓra, Máire 
> Ní Cheocháin, Cáit Ní Mhuimhneacháin, Eilís Ní Shúilleabháin, Mícheál 
> Ó Murchú, Diarmuid Ó Ríordáin, Áine Uí Chuíll agus Maighréad Uí Luínse.
> >
> > An tÚdar: Léachtóir le Gaelainn in Ollscoil Luimnigh is ea Tríona Ní 
> Shíocháin. Do bhain sí céim amach sa Cheol agus sa Ghaelainn (UCC) i 
> mbliain a 2002 agus do bronnadh scoláireacht IRCHSS uirthi an bhliain 
> chéanna do thionscnamh taighde ar amhráin Mháire Bhuí. Is ar a 
> tráchtas dochtúireachta dar teideal ‘Amhráin Mháire Bhuí Ní Laeire’ ( 
> UCC, 2008) atá an leabhar so bunaithe.ilísNí Shúilleabháin,ícheál 
> ÓMurchú, Diarmuid Ó Ríordáin, Áine Uí Chuíll agusMaighréad Uí Luínse., 
> EilísNí Shúilleabháin,
> >
> >
> >
> > Mícheál ÓMurchú, Diarmuid Ó Ríordáin, Áine Uí Chuíll agusMaighréad Uí 
> Luínse.
> >
> > Delphine agus Marinette le Marcel Aymé .Aistrithe ag Tadhg Ó 
> Síocháin. An Sagart. €15
> >
> >
> >
> > Duine de mhórscríbhneoirí Fraincise na haoise seo caite is ea Marcel 
> Aymé (1902-1967). Chuir sé saothar fairsing liteartha ar fáil: 
> úrscéalta, gearrscéalta, drámaí, amhráin agus scripteanna scannán 
> chomh maith le mórán aistí agus altanna. Tá cáil ar leith ar Les 
> contes du chat perché, an cnuasach gearrscéalta ar aistríodh cúig cinn 
> díobh go Gaeilge in Delphine agus Marinette.
> >
> > Tadhg Ó Síocháin a d’aistrigh, mar chuid d’abhar tráchtais 
> máistreachta agus Joe Ensko a mhaisigh. Leabhar álainn do leanaí agus 
> dá dtuismitheoirí atá ann. Dúirt an t-údar Francach gur do leanaí 
> idir a ceathair agus seachtó cúig an leabhar. Tá sé lán de ghreann. 
> Cúlra thuath na Fraince san aois seo caite atá ag na scéalta.
> >
> > An t-Údar: Is céimí sa Ghaeilge agus sa bhfraincis ó Cholaiste na 
> hOllscoile, Corcaigh é Tadhg Ó Síocháin. Is iarphríomhchigire cúnta sa 
> Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus is iarcheannasaí ar Rannóg na 
> Scrúduithe agus na Measúnachta, i gCoimisiún na Scrúduithe Stáit é.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Párliment na bhFíodóirí, Dáibhí de Barra. In eagar ag Seán Ó 
> Duinnshléibhe. An Clóchomhar. €25.00
> >
> >
> >
> > Eagrán criticeach de Párliment na bhFíodóirí, saothar próis a chum 
> Dáibhí de Barra (1757/8-1851), scríobhaí agus sclábhaí feirme ó 
> Charraig Thuathail, in oirthear Chorcaí, atá sa leabhar seo.
> >
> > Aoir ar fhíodóirí a linne, go háirithe ar an tsaint agus ar an 
> gclaonadh chun camastaíola a chuirtí ina leith, atá ann. Foilsithe ann 
> freisin tá an freagra ar Phárliment na bhFíodóirí a scríobh Uileag Ó 
> Céirín, scríbhneoir Muimhneach eile, agus fíodóir taistil, ar shaothar 
> cáinteach an Bharraigh.
> >
> > Tugtar léargas ar chúinsí socheacnamaíochta na linne agus ar an 
> gcorraíl a lean iad sna saothair seo, más go hindíreach féin ar 
> uairibh é. Is é seo an chéaduair a foilsíodh saothar seo an Bharraigh 
> ina iomláine.
> >
> > I dteannta na dtéacsaí cóirithe, déantar nótaí teanga, nótaí téacsa 
> agus gluaise a sholáthar mar áis do léitheoirí.
> >
> > An tÚdar: Léachtóir i Scoil Léann na Gaeilge, Coláiste na hOllscoile 
> Corcaigh é An Dr. Seán Ó Duinnshléibhe. Ansiúd is ea a cuireadh 
> oiliúint air, mar ar shaothraigh sé céim M.Phil. i Roinn an Bhéaloidis 
> agus Dochtúireacht i Roinn na Nua-Ghaeilge.
> >
> > Is spéis leis scríbhinní próis na hochtú agus na naoú haoise déag, go 
> sonrach scríbhinní próis Dháibhí de Barra. Tá taighde déanta aige 
> chomh maith ar roinnt de shaothar aistriúcháin an údair sin. Is é 
> Párliment na bhFíodóirí, eagrán criticeach d’aoir a chum an Barrach an 
> toradh is déanaí agus is mó ar an spéis seo aige.
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Tréimhse Phromhaidh, Neil Buttimer. Coiscéim, €8
> >
> > Gnéithe de chaidreamh an údair ar chúrsaí ollscoile le daichead 
> bliain anuas atá idir chamáin anseo. Labhrann faoin gcomhthéacs ina 
> mbíonn ábhar á theagasc ar an tríú leibhéal, na scileanna a 
> theastaíonn don staidéar air agus na bealaí a ndeintear an saothar 
> céanna a mhaoiniú. Tagraíonn don pháirtíocht idir acadúlaigh, do na 
> slite atá ann chun a gcuid oibre a mheas agus don lorg ar 
> bharrshamhail foirfeachta. Is chuige an tuairisc nádúr an réimse a 
> léiriú chomh fada agus a chonacthas sin don scríbhneoir. Aidhm sa 
> bhreis aige plé ar an scéal a spreagadh tráth a bhfuiltear i ngátar 
> machnaimh agus treorach ina thaobh. Ardaíonn ceisteanna faoi 
> fheidhmiú is faoi éifeacht na hearnála a bhféadfadh impleachtaí a 
> bheith acu do dhisciplíní aonair mar an Ghaeilge, gurb í is mó is cás 
> leis, agus don gcóras oideachais trí chéile.
> >
> > An t-Údar: Tá Neil Buttimer ina Léachtóir le Nua-Ghaeilge in Ollscoil 
> Náisiúnta na hÉireann, Corcaigh.
> >
> >
> >
> >
> >
> > Údarás na Gaeltachta – an Lár agus an tImeall – Léargas Eatramhach, 
> Laoise Nic Chárthaigh. Cló Litríocht (den ghrúpa Bard na nGleann). 
> r-leabhar (2 imleabhar) €10 an t-imleabhar.
> >
> > Iniúchadh ar an eagras leath-stáit is mó a bhfuil forbairt na 
> Gaeltachta mar sprioc aige atá san tuarascáil seo, a ullmhaíodh ar 
> dtús mar thráchtas dochtúireachta in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh, i 
> 2011. Déileálann Imleabhar a hAon le héabhlóid na háisíneachta thar 
> tréimhse tríocha bliain ó bunaíodh í. Deintear scagadh ann ar chúlra 
> an Údaráis, a struchtúr, na polasaithe atá aige agus a chóras 
> cuntasaíochta (a chuimsíonn idir theacht isteach is chaiteachas ar 
> thograí éagsúla). Dírítear ar scéal na heagraíochta go náisiúnta chun 
> an mórphictiúr a chur i dtuiscint. Féachtar chomh maith ar réigiún 
> sainiúil amháin mar chás samplach, chun go bhfaighfí radharc 
> cuimsitheach ar na leibhéil difriúla ina mbíonn an t-eagras ag 
> gníomhú. Caitear solas ar oibriú Údarás na Gaeltachta ón dtaobh amuigh 
> le cabhair a dtaithí siúd a bhíonn ag plé leis. Trí mheán suirbhéanna 
> agus agallaimh a cuirtear an caidreamh sin i láthair. Déantar iarracht 
> nádúr agus feidhmiú Údarás na Gaeltachta a mheas i leith teoiricí 
> bainistíochta, gnó agus riaracháin a chuidíonn le léargas oibiachtúil 
> a thabhairt air. Is in Imleabhar a Dó a fhaightear an bunachar sonraí 
> ar a mbunaítear an insint is an anailís a tugtar in Imleabhar a hAon.
> >
> > An tÚdar: Ghnóthaigh Laoise Nic Chárthaigh céim B.Comm 
> (Idirnaisiunta) le Gaeilge (1d onóracha) i gColáiste na hOllscoile, 
> Corcaigh sa bhliain 2006 agus PhD. sa Ghaeilge, sa choláiste céanna 
> sa bhliain 2011. Chaith sí bliain ar Chomhaltacht Taighde 
> Iardhochtúireachta i Sochtheangeolaíocht na Gaeilge in Ollscoil Luimni 
> fé stiúir an Dr Tadhg Ó hIfearnáin. Tá sí ag obair ó shin le Bard na 
> nGleann Teo., ar fhorbairt ghnó do Litriocht.com, localbooks.ie agus 
> gaeltalk.net.
> >
>
> *//*
>
> **
>
> *
> *

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

October 2017
September 2017
August 2017
June 2017
April 2017
February 2017
December 2016
November 2016
October 2016
September 2016
July 2016
May 2016
March 2016
February 2016
January 2016
October 2015
September 2015
July 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
December 2014
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
June 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager