LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Suíomh nua www.aistear.ie do scríbhneoirí
From: Marion Gunn <[log in to unmask]>
Reply-To:GAELIC Language Bulletin Board <[log in to unmask]>
Date:Sun, 21 Aug 2011 10:07:21 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (72 lines)


GRMA, a Phádraig.

Tá an fógra thíos á scaipeadh agam ar na r-ghrúpaí seo a leanas:
<[log in to unmask]>
<[log in to unmask]>
<[log in to unmask]>
<[log in to unmask]>
<[log in to unmask]>
<[log in to unmask]>

Foinse: <[log in to unmask]>.
mg

Scríobh 20/08/2011 21:04, Padraig Mac Fhearghusa:
> A Scríbhneoirí, a chairde
> Beidh suim agaibh san eolas seo faoi shuíomh nua Gaeilge 
> d'aistritheoirí agus scríbhneoirí i gcoitinne.
> Beir bua,
> Pádraig Mac Fhearghusa,
> Eag. FEASTA
>
>
>
> *Áis nua do scríbhneoirí Gaeilge*–www.aistear.ie <http://www.aistear.ie>
>
>
> Suíomh Gréasáin úrnua atá in www.aistear.ie <http://www.aistear.ie>a 
> chuirfidh áiseanna oiliúna ar fáil d’aistritheoirí, d’eagarthóirí agus 
> do gach aon duine a bhíonn ag scríobh i nGaeilge. I measc na n-ábhar 
> atá ar an suíomh, tá cleachtaí aistriúcháin agus eagarthóireachta, 
> téacsanna tábhachtacha a bhaineann leis an nGaeilge scríofa agus 
> bunachar de na botúin agus de na pointí deacrachta is coitianta sa 
> Ghaeilge.
>
> “Beimid ag cur leis na hábhair ó mhí go mí,” a deir eagarthóir an 
> tsuímh, Antain Mac Lochlainn. “Táimid ag iarraidh ar phobal na Gaeilge 
> dul i bpáirt linn san obair seo, go háirithe sa chuid sin den suíomh a 
> dtugtar ‘Cruinneas’ air.”
>
> Is é atá in Cruinneas ná bunachar de na deacrachtaí agus de na botúin 
> is coitianta sa Ghaeilge. De réir mar a bheifear ag cur le líon na 
> n-iontrálacha, beidh saothar tagartha fíorluachmhar á chruthú le 
> haghaidh foghlaimeoirí, múinteoirí, léachtóirí, aistritheoirí, 
> eagarthóirí agus scríbhneoirí de gach cineál.
>
> “Má thugann duine faoi deara go n-úsáidtear focal sa chiall mhícheart 
> go minic, nó go bhfuil focal éigin ann a mhílitrítear an t-am ar fad, 
> bheimis an-bhuíoch as na samplaí sin a sheoladh isteach chugainn le 
> cur sa bhunachar,” a deir Mac Lochlainn.
>
> Táimid buíoch do dhaoine a léigh réamhleaganacha d’ábhar an tsuímh, go 
> háirithe do Helena Ní Ghearáin agus do Sheán Ó Raghallaigh. Chuir a 
> gcuid moltaí agus ceartúchán comaoin mhór ar an suíomh.
>
> Tá an Dr Mac Lochlainn ina Phríomhtheagascóir sa Dioplóma Iarchéime 
> san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, Ionad na dTeangacha, 
> Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.
>
> Grafaicí Teoranta a rinne an suíomh a dhearadh.
>
> Foilsítear na hábhair ar www.aistear.ie <http://www.aistear.ie>le 
> tacaíocht Fhoras na Gaeilge.
>
>


-- 
Marion Gunn * eGteo (Estab.1991)
27 Páirc an Fhéithlinn, Baile an
Bhóthair, An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath, Éire/Ireland.
* [log in to unmask] * [log in to unmask] *

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager