LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELG Archives


GAELG Archives

GAELG Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELG
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Naightyn Radio Vannin
From: Brian Stowell <[log in to unmask]>
Reply-To:Manx Gaelic Language Forum <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Jun 2010 09:25:46 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (76 lines)


Naightyn Radio Vannin			23.06.10

IRIS in the spotlight in Keys again - IRIS goll er scrutaghey reesht 
sy Chiare as Feed
Giarrey'n argid hed er ceau ec y reiltys, shagh-votal, as sornaigys, 
va shen paart jeh ny cooishyn er pabyr-feysht giare sy Chiare as Feed 
jea.
Cha row agh shey feyshtyn ayn son freggyrtyn loayrit, as tree 
feyshtyn son freggyrtyn screeut.
Er y chlaare neesht, va billey Bill Malarkey dy reih yn ard- 
shirveishagh dy theayagh. Hooar shen y nah lhaihys echey. As va 
billey commeeys theayagh Allan Bell son geddyn y trass lhaihys echey.
Va feysht dy ve currit da'n Ard-shirveishagh Tony Brown row eh 
reaghit c'raad ragh giarraghyn er jannoo ayns yn argid theayagh 
cheauagh y reiltys, kyndagh rish y tuittym jeh shiaght feed millioon 
punt ayns Áheet-stiagh y reiltys.
Chammah as shen, va Juan Kodhere laccal feddyn magh ragh y theay er 
insh c'raad ragh ny giarraghyn er jannoo.
As va tooilley feyshtyn currit da Tim Crookall, Caairliagh Lught- 
reill Ushtey as Sornaigys, mychione skeim IRIS. Y Áhiaghtin shoh 
chaie, v'eh er ny ghoaill rish dy row plant Meary Veg lane.
Ren y Choonceil Slattyssagh soie myrgeddin moghrey jea.

Keys row over Iran allegations - Musthaa sy Chiare as Feed mychione 
lhiassaghyn bentyn da'n Eeraan
Vrish ferg magh sy Chiare as Feed moghrey jea ayns resoonaght 
mychione lhiassaghyn dy row colughtyn Manninagh brishey 
lhiettrimyssyn ny h-Ashoonyn Unnaneysit.
Hooar yn Ard-shirveishagh Tony Brown feyshtyn veih David Cannan, 
Oltey jeh'n Chiare as Feed son Maayl, mychione aggyrtyn Americaanagh 
bentyn da siyn Eeraanagh s'lesh colughtyn foalsey Manninagh.
Dinsh Mnr Brown da'n Chiare as Feed nagh row lhiettrimyssyn erbee er 
nyn mrishey, as dy chum seose yn Ellan reillyn ny h-Ashoonyn Unnaneysit.
Agh tra heiy Mnr Cannan Mnr Brown ny sodjey, ren Mnr Brown cassid noi 
dy row eh cooney dy yannoo assee da jalloo yn Ellan.

Locals make up three-quarters of TT arrests - Tree ellanee ass kiare 
jeusyn goit seose ayns kegeesh y TT
Va ny shlee ellanee na keayrtee goit seose ayns kegeesh y TT mleeaney.
Yn earroo jeusyn goit seose, v'eh goll rish yn earroo shen nurree. 
Agh she cummaltee Vannin va tree feed as hoght-jeig sy cheead jeusyn 
goit seose.
Ooilley cooidjagh, ta ny meoiryn-shee gra dy vel ad jeant booiagh ec 
ny h-earrooyn, erskyn ooilley er y fa dy row tooilley keayrtee ayn na 
v'ayn ayns feed cheead as nuy.
Y Kione Paul Cubbon, t'eh gra, ga dy row kuse dy leih goit seose, va 
shen kyndagh rish loghtyn nagh row feer trome-chooishagh.

Ramsey bowling alley moves a step closer - Cooyrt-voulleraght Rhumsaa 
Áheet ny sniessey
Cur er bun cooyrt-voulleraght jeih kibbinyn as ynnyd-soccar ayns 
Rhumsaa er ynnyd y Áhenn loghan-snaue, t'eh er jeet ny sniessey.
Ta Barrantee Valley Rhumsaa shirrey bargane-soiagh queig bleeaney as 
feed er y reiltys son yn ynnyd treealit, ass lieh Boulleraght as 
Soccar Buffalo «hiarmaanit.
Treealtys y cholught dy chroo co-hroggal boulleraght jeih kibbinyn, 
v'eh er ny reih ass kiare treealtyssyn anchasley, er yn oyr dy vel eh 
coontit dy hebbal y foays share da'n valley, ta ny barrantee gra.
Ta'n Caairliagh Nigel Malpass gra: "Y treealtys shoh veih Mnr Price 
as e cho-stiureyderyn, s'leayr dy vel eh ny varrant baghtal er 
Rhumsaa. Chammah as shen, t'eh soilshaghey ny barelyn jeh ram sleih 
ayns Rhumsaa tra, nurree, hooar ny Barrantee aghin va meeilley, tree 
cheead as feed dy leih er chur nyn enmyn huggey, as ad geamagh dy 
beagh y troggal caghlaait gys cooyrt-voulleraght jeih kibbinyn".

Bay Festival will definitely return, say organisers- Hig y Feailley- 
vaie reesht son shickyrys, ta reagheyderyn gra
Reagheyderyn Feailley-vaie «hellinsh Vannin, ta'd gra "son shickyrys" 
dy jean ad reaghey feailley elley sy vlein shoh Áheet, kyndagh rish 
speeideilys y feailley y jerrey-shiaghtin shoh chaie.
Y lheid jeh JLS, Spandau Ballet as Diversity, ren ad ny Áhionnalyn 
feer wooiagh harrish ny tree laa.
T'eh grait dy row mysh jeih as feed meeilley dy leih kionfenish 
ooilley cooidjagh.
Ta Jamie Irving gra dy bee ad kiarail Áhebbal reayn smoo dy chiaull y 
cheayrt shoh Áheet.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELG Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager