LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: John Cameron
From: Caoimhin O Donnaile <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Sun, 15 May 2005 23:06:18 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (26 lines)


> Bheil fiosrachadh aig cuid-eiginn mu eachdraidh John Cameron,  Bail' a'
> Chaolais?  Theirear gum be a rinn an t-ran "Chi mi na mr-bheanna", agus
> cuideachd "Gleann Bhaile Chaoil", "Air fal il o riag", "Buain na rainich
> taobh Loch Eite", "Gaol nan Cruinneag" etc.
> 
> An e gun d'rinn e fhin na h-rain seo uile, neo an e gun d'fhoillsich e
> iad?

A rir an Str-dta Fiosrachaidh aig:

   http://db.svtc.org.uk/grdb/grdmain.htm

is esan a rinn iad.

Ach is aithne dhomh an dearbh duine aig am biodh fhios - fear Alasdair 
Baxter  Bail' a' Chaolais a tha a' fuireach a-nis ann an Nottingham.
Bha mi a' bruidhinn ris air a' fn an-d fhin:

  www.wabaxter.co.uk

Chuiridh mi fn thuige a-mireach agus faighnichidh mi dheth.  Bha e ag
innse dhomh na bliadhnaichean air ais mun ran "Ch mi na Mr-bheanna".
Tha mi a' faicinn gu bheil e ag rdh air an lraich-ln aige,
"Words by the late John Cameron, Taigh a' phuirt, Glencoe".

Caoimhn

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager