LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: John Cameron
From: Ciarán Ó Duibhín <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Sun, 15 May 2005 20:06:57 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (18 lines)


Hi,

Bheil fiosrachadh aig cuid-eiginn mu eachdraidh John Cameron,  Bail' a'
Chaolais?  Theirear gum be a rinn an t-ran "Chi mi na mr-bheanna", agus
cuideachd "Gleann Bhaile Chaoil", "Air fal il o riag", "Buain na rainich
taobh Loch Eite", "Gaol nan Cruinneag" etc.

An e gun d'rinn e fhin na h-rain seo uile, neo an e gun d'fhoillsich e
iad?

Bidh iad aig rdh gun do rinn e "Chi mi na mr-bheanna" ann an 1856 - tha mi
creidsinn gur e as ciall dha seo, gun deach a fhoillseachadh ann an 1856.
Ach a' bheil fios cite?

Chuala mi gun robh Iain air tilleadh bho Chogadh an Crimea mu'n m bha seo.

Mran taing,
Ciarn  Duibhn.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager