LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: [Fwd: Òraid - Poileataigs ath-bheothachadh cànain]
From:Fionnghal NicPhàdraig <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 Jul 2004 19:41:13 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


Ďraid -- "*Poileataigs ath-bheothachadh cÓnain*"

A charaidean,

Tha beagan fiosrachaidh an cois seo (gu h-ýosal) mu dheidhinn George
Jones a tha gu bhith a' gabhail ˛raid dha /F˛ram GÓidhlig Inbhir Nis/ air:
*Disathairne 24 Iuchar** *aig*
**7.30f ann an **
**Taigh-˛sta Beaufort, **
**11 Culduthel Road**, **
**Inbhir **Nis**, **
**Alba.*

Tha George ag obair aig /Mercator Media /agus tha e air a bhith an sÓs
ann an iomairtean mhion-chÓnanan fad bhliadhnaichean. Bhithinn nur
comain nan sgaoileadh sibh air daoine eile e. 'S e "*Poileataigs
ath-bheothachadh** cÓnain*" an tiotal air an ˛raid. Tha fiosrachadh an
cois seo cuideachd mu dheidhinn /Mercator/.

M˛ran taing,

Brian Ë hEadhra & Anna Walker

F˛ram GÓidhlig Inbhir Nis.

Tha George Jones na rannsachair aig Ionad Mercator ann an Oilthigh na
Cuimrigh Aberystwyth. Is e ionad a tha seo a tha an sÓs ann an
rannsachadh air mion-chÓnanan na Roinn-E˛rpa agus gu s˛nraichte
suidheachadh nan cÓnanan seo anns na meadhanan-craolaidh agus na
meadhanan-cl˛. Tha e na fhear-deasachaidh air iris bhliadhnail Mercator,
Mercator Media Forum, anns am bithear a' deasbad air cuspairean de gach
uile se˛rsa a bhuineas do mheadhanan nam mion-chÓnan, an dÓ chuid le
sgoilearan agus le daoine a tha ag obair anns na meadhanan fhŔin. Tha e
cuideachd a' dŔanamh rannsachadh air dualchainnt GhÓidhlig
Earraghaidheal a deas agus gu s˛nraichte cainnt Eilean Dhi¨ra.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager