LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B Archives

GAIDHLIG-B Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-B
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Canadian (was French-Canadian)
From: Colin Mark <[log in to unmask]>
Reply-To:Scottish Gaelic Language beginners forum <[log in to unmask]>
Date:Wed, 11 Feb 2004 16:42:02 -0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (56 lines)


Mar a thuirt Ḿcheal B.,:
>tha an cruth sin air Albannach ais sgáth is gu bheil -nn- falaichte
>aig Alba (faic gin. Albann, tabh. Albainn, Gaeilge ainm. Albain, gin.
>Alban.

Tha seo f́or agus bhuail seo orm an dèidh dhomh am brath a chur air falbh.

Ach, co-dhiù a bheil sinn toilichte mu dheidhinn no nach eil, bidh
ainmean-àite a' cŕochnachadh le '-a' a'cur '-nach' riutha seach '-ch'
a-mhàin. m.e. Afraga -Afraganach; Ameireaga - Ameireaganach; Pruisia -
Pruisianach; Ruisia / An Ruis  - Ruiseanach; Astràilia - Astràilianach;
Albàinia - Albàinianach etc.

Ach, tha e coltach gu bheil ḿ-chinnt ann a thaobh 'Canadian' anns a'
Ghàidhlig. Mar a sgŕobh mi cheana, fhuair mi na leanas anns na meadhanan:

'Canaideanach' agus 'Canadianach' agus 'Canàdianach' agus 'Canèidianach'.

Saoilidh mi gu bheil 'Canaideanach' ceart gu lẹr ma tha fhios agad gu bheil
an cudthrom air an dara lide, mar a tha ann an 'tombaca'.

Cailean
Cànan ar Cridhe 's ar Gaoil

http://www.gaeldesign.com/colinmark
----- Original Message -----
From: "Trueman Matheson" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, February 10, 2004 9:12 PM
Subject: Re: Canadian (was French-Canadian)


Sin ceart cuideachd, gabh mo leisgeul. Ach cha chuala mi sian ach
"Ga\idheal" airson na Ga\idheal a' seo. Dh'fhaoite bithidh iad a'
cleachadh rudeigin... chan eil mi buileach cinnteach ach de bhios tu a'
cleachadh airson "Nova Scotian" (cuideigin bho Alba Nuadh - no gu tric
Alba U\r) no "Newfoundlander" (cuideigin bho Talamh na E/isg)? Feumaidh
mi bruidhinn ri cuideigin air an taobh seo ma chuala iad rudeigin - ach
tha mi cinnteach gu tric gum bi iad a' cleachdadh a' Bheurla airson seo.

Trueman

Colin Mark wrote:

>Ach tha neach à Alba na Albannach.
>Dè tha iad ag ràdh ann an Alba Nuadh agus ann an Ceap Breatann?
>
>Cailean
>Cànan ar Cridhe 's ar Gaoil
>

Want to signoff for a while?
Send command SIGNOFF GAIDHLIG-B to [log in to unmask]

Want to signoff for a while?
Send command SIGNOFF GAIDHLIG-B to [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-B Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager