LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A  December 2003

GAIDHLIG-A December 2003

Subject:

Bàrdachd an duine bhig

From:

Reamonn MacIllenamhaoil <[log in to unmask]>

Reply-To:

Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 10 Dec 2003 15:27:39 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (144 lines)

Brdachd an duine bhig (bho "The Scotsperson")

RAGHNALL MacilleDHUIBH
[log in to unmask]


CHAN eil brd a n an duine beag coltach ri Maoilios M Caimbeul. Rinn e e
tro dhiofar chruinnichean fad crr s fichead bliadhna, s ma tha thu
elach air duine a tha cho didheil air brdachd an duine bhig s a tha mi
fhn mholainn dhut Saoghal r - Diehard ([log in to unmask]) 7.90 -
 a chur na stcainn air oidhche Nollaig. Tha na leabhraichean aig Diehard
uile cho lainn ri an coimhead s ri an limhseachadh co-dhi.

D tha mi ciallachadh, "brdachd an duine bhig"? Ged a tha an
Caimbeulach na bhrd s na dheagh bhrd tha buaidh na h-irioslachd aige,
mar ann an "A Bh ris an Duine":

A! Seo an t
tha riaghladh
an t-saoghail seo;

air a bheinn,
meanbh ri seillean,
seacaid dhearg air

agus maide na limh, e crathadh
ris na sgthan.

Ecce homo -
cumaidh mi orm
ag ithe feur.

Tha na din ln cheistean gun fhreagairtean, agus tha am brd coltach ruinn
uile. Tha "Rud a Thachair" a tiseachadh:

Be madainn a bh ann mar mhadainn sam bith eile;
dhirich mi, chuir mi umam, rinn mi cupa cofaidh;
thug mi sil air an t-sde - latha tioram eile - agus chuir mi air an
ridio ...

Tha cuideigin a bruidhinn air an robh Nonnie, s anns a cho-dhnadh
tha m brd ag rdh:

dhfhairich mi gun robh e air leth nenach, Nonnie agus neoni
a coinneachadh mar siud anns an fhalamhachd 

Tha m facal "neoni" a nochdadh uair bho uair sna dintean agus seo pirt
de dhirioslachd an duine, saoilidh mi. Cil e uile a dol? Chan eil e
cinnteach. D tha e uile a ciallachadh? Chan eil fios aige. Ach tha e
danamh a dhchill agus a feuchainn ri cumail sunndach. Bho "rnaigh - ann
an m a bhuairidh":

Cuimhnich oirnn nuair a tha an solas mgach,
aig m a chruthachaidh.

An ann air a mhac-mheanmna chruthachail e tha e mach?

Chan eil:

dorchadas ann ach dth an t-solais,
sgrios ach dth cruthachaidh,
neoni ach dth a ghnomh chruthachail.
Cuidich sinn.

A dhainneoin na neonitheachd air fad ma-th tha dchas anns a bhrdachd
seo. Se cridhe an leabhair an earrann "Saoghal r" anns a bheil, mar
eisimpleir, "Aodainn", far a bheil ar duine beag a coimhead mun cuairt s
a faicinn silean nan litrichean s aodainn nan leabhraichean:

cuid dhiubh domhainn, dna,
cuid dhiubh ln de ghire,
cuid eile laghach, smhach,
cuid a teannadh thugad,
is cuid air falbh thar fire
is cuid le crdh ri aithris.

Tha guth Dhmhnaill Ruaidh Chorna a seinn an-siud mar chlag fad s. Tha
guth Mhaoilis fhin ag atharrachadh san leabhar seo ach fhathast se guth
crn an rathaid a th ann. Bho mheadarrachd shaor ruithimeil gun chleasan
tha e gluasad gu meadaran tradiseanta gun chleasan.

Latha grianach bidheach
anns an Ogmhos mhoch,
thid sinn a sgoil Gherrloch
sa charbad roth.

Tha sreath dhintean chloinne aige ach gu h-inntinneach chan eil siud
(bho "Latha dhuinn aig Port nan Amall") nam measg - tha e ann an "Din
Eile" cmhla ri dintean fin-eachdraidheil s feadhainn mu ein. Tha ein
cho mr asta fhin, cuid dhiubh. Leithid a chorra-ghritheach 

Ach nuair a charaicheas mi
mo sgiathan mra cudthromach
bidh na marannan fhin a gluasad.

Nuair a nochdas ein ann an earrann eile, "Eadar Dh Lionn", saoilidh mi
gur e dbailteachd as cuspair dhaibh, ach se "Deasbad eadar a Ghrian s a
Ghealach" as motha a tha seasamh a-mach. Nam feuchadh Maoilios a lmh air
dn fada, dhamais e air cuspair agus structar an-seo a dhanadh fear
morailteach.

Is mise mthair chiin na h-oidhche,
gluaisidh mi spiorad gu faighneachd:
nuair bhios m fhaileas ciin san uisge,
n esan s ise gir ln tuigse.

Nise gu annas. Am measg nan "Din Eile" tha "Dn lainn", a
tha "stidhichte air an rosg aig Iain Mac Cormaic":

Tha cnocan rda mun cuairt air
mar ghradh-don ndarra 

Mar a thachras, se Iain Mac Cormaic, Dun-Aluinn, no An t-Oighre na
Dhiobarach (9.99 + 2.50 p&p, R. Bell, Unit 244, 12 Drochaid a-Deas, Dn
ideann, EH1 1DD) an ath leabhar a tha far comhair an-drsta, agus tha mi
faicinn nach drinn Maoilios ach facail bhrdail a thogail  tdd 24-25
dheth: "Bha cnocan rda, maola, ag irigh mu n cuairt air, mar ghradh
don ndurra "

Se Dun-Aluinn (1912) a chiad nobhail Ghidhlig a bh ann a-riamh, s tha
sinn fada an comain Llanerch agus Cl Charraig air son a h-ath-chl-
bhualadh. Tha e inntinneach a choimeas ris an nobhail aig Aonghas Pdraig
Caimbeul, An Oidhche mus do Shel Sinn, s na sgeulachdan aig Mrtainn Mac
an t-Saoir, Ath-Aithne, a thinig a-mach an toiseach am-bliadhna (chuala mi
gun do bhuannaich Ath-Aithne duais "Ciad Leabhar Albannach na Bliadhna" -
mle meal-a-naidheachd ort, a Mhrtainn).

Tha mi toilichte innse dhuibh gu bheil Dun-Aluinn math - ach nach eil e cho
math ris an d leabhar r. Tha e mu uabhas nam fuadaichean agus oighre a
chaill oighreachd; cha sheas am plot ri cus sgrdaidh; tha e car stadach;
tha gach duine cho dubh ris an t-sith no cho geal ris an t-sneachda; se an
caractar as inntinniche air fad ministear a n raid mu shisealachd (thig
air an duine bhochd a dhol a dhfhuireach do dhuaimh); tha againn ri
chreidsinn gum bi na fuadaichean air an cur ceart ma gheibh an t-oighre a
dhleab.

Ach far am bi Aonghas Pdraig a-mach air creideamh agus Mrtainn air biadh,
se aoir an cur-seachad aig Mac Cormaic.

Seadh - aoirean bragha, sgaiteach, sghmhor, leithid: "A ghebaire
starrshuilich, shuaraich, phliutaich, ghrnda "

Leugh e! Crdaidh e riut.

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2018
March 2018
January 2018
October 2017
September 2017
June 2017
November 2016
January 2016
September 2015
May 2015
April 2015
March 2015
September 2014
August 2014
July 2014
May 2014
March 2014
February 2014
December 2013
November 2013
August 2013
June 2013
April 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
February 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
February 2008
December 2007
November 2007
October 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
September 2006
August 2006
June 2006
April 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager