LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: An Chartlann agus a hIubhaile ( Taispeántas Iubhaile 2003)
From: Marion Gunn <[log in to unmask]>
Reply-To:GAELIC Language Bulletin Board <[log in to unmask]>
Date:Mon, 24 Nov 2003 16:24:59 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (64 lines)


***English verision - see [log in to unmask] (same date)
------------------------------------------------------------------

Taispeántas Iubhaile 2003

ÁBHAR AGUS OBAIR CHARTLANN NA gCANÚINTÍ - AN CHÉAD 50 BLIAIN - SAMPLAÍ

A	Stair na mBlascaodaí, Beag agus Mór le Tomás Ó Criomhthain
(1855-1937). Lámhscríbhinn bhunaidh 1930. Leabhar neamhfhoilsithe, le
marcanna dearga eagarthóra anuas ar láimh an té a scríobh An tOileánach.
Tagairt sa chatalóg: b30.

B 	Seanchas Chléire le Conchobhar Ó Síocháin, arna scríobh síos ag
Mícheál agus Ciarán Ó Síocháin ó bhéal an údair am éigin roimh 1939.
Lámhscríbhinn bhunaidh le hathruithe eagarthóireachta scríofa anuas ar an
mbunscríbhinn ina dhiaidh sin ag Donncha Ó Floinn. Tagairt sa chatalóg: b29.

C 	Foclóir le Liam Mac Giolla Íosa. Foclóir lámhscríofa Béarla -
Gàidhlig agus Gaeilge. Gan foilsiú. Arna thiomsú thar thréimhse isteach
agus amach le 30 bliain go dtí bás an údair i 1953. Cur síos air ag Tomás
de Bhaldraithe, 'Uilliam H. Mac Giolla Íosa, Foclóirí' in Ó hAnnracháin, S.
(eag.), Go Meiriceá Siar, An Clóchomhar, 1978, 154-8, agus de Bhaldraithe,
'William H.McLees, Lexicographer' in Éire-Ireland 21.1 (St. Paul) 103-6
(1985). Tagairt sa chatalóg: b11.

D	Foclóir Laidin - Gaeilge 1662 le Risteard Pluincéad. Stórchiste
15,000 ceannfhocal a thiomsaigh Marion Gunn le Ruairí Ó hUiginn ina
chúntóir aici sna 1970í, trí na ceannfhocail agus na hiontrálacha sa
bhunfhoclóir a chur droim ar ais. Tagairtí sna catalóga a41, Z4.2.5 (Marsh).

E	Foclóir Gaeilge - Béarla le Séamus Ó Maolchathaigh (Ý1968). Foclóir
Gaeilge - Béarla as Co. Thiobraid Árann. Imleabhar amháin de na 15 leabhar
mór nótaí agus dornán de na mílte cárta a scríobh údar An Gleann agus a
Raibh Ann, a bhíodh ag obair sna 1960í do Chartlann na gCanúintí mar
bhailitheoir ábhair chanúnaigh, ar foilsíodh cuid de in Deascán
Foclóireachta 7: Díolaim Dhéiseach le Diarmaid Ó hAirt. Tagairtí sa
chatalóg: a14, b19.

F	Foclóirí Gaeilge - Béarla agus Béarla - Gaeilge le Seán Ó
hEochaidh. Dornán cártaí, faoi seach, as dhá bailiúchán lámhscríofa agus
clóscríofa focal as Tír Chonaill, a bhaineann leis an tréimhse 1953-1965,
ina mbíodh an t-údar ag obair mar thiomsaitheoir foclóirí ag Cartlann na
gCanúintí agus mar bhailitheoir béaloideasa ag Coimisiún Béaloideasa
Éireann. Tagairtí sa chatalóg: a06, a25.

G	An Braon Broghach le Máirtín Ó Cadhain: innéacs focal. Sampla beag
den aschur ríomhghinte agus de na cártaí pollta bunaidh a d'usáid Mairéad
Ní Eithir agus Eibhlín Ní Choisdealbha chun scata téacsanna mar é a
phróiseáil sna 1970í chun innéacsanna focal a chruthú. Tagairt sa chatalóg:
r03.

H	Eitic le Ceallach Ó Briain: comhchordacht. Ceann as scata
comhchordachtaí ríomhchuidithe do leabhair fhoilsithe, a thiomsaigh Marion
Gunn ó na 1980í i leith. Tagairt sa chatalóg: r24.

I	Foclóirí agus nótaí ar na canúintí le Tomás de Bhaldraithe
(1916-1996). Dornán den circa 60,000 cárta, i measc nótaí goirt saoil fhada
a scríobh iar-Ollamh le Teanga agus le Litríocht na Nua-Ghaeilge i
gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, arbh é an t-aon Ollamh le
Canúineolaíocht na Gaeilge go dtí seo é. Tagairt sa chatalóg: a34-a39.

--
Marion Gunn <[log in to unmask]>
http://listserv.heanet.ie/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager