LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B Archives

GAIDHLIG-B Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-B
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Nobhail Ur a-mach
From: Fiona Patrick <[log in to unmask]>
Reply-To:Scottish Gaelic Language beginners forum <[log in to unmask]>
Date:Tue, 30 Sep 2003 14:07:07 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (38 lines)


Mran taing, Reamonn  :-)

Fionnghal

>mran taing, Raymond.

Raymond 'sa Ghaidhlig = Reamonn.

>Nach toir thu pios s is cuir an ird, gus sealltainn
>do bhuill na liosta d an re a tha e. .. gu h-raidh air son an
fheadhainn
>nach eil elach air An t-Ogha Mr.   Bhiodh fios aca an uair sin am biodh
e
>freagarrach dhaibh no nach biodh.  :-)

Avec plaisir...

"Shuidh an cat air a' bhrat.
"'Caite a bheil an cat?' arsa Dun Alainn.
"'Air a' bhrat' thubhairt Mairi
As deidh sin, leum an t-sionnach ruadh luath thairis an cu leisg"
Gle fhurasda :-)

Seriously -

"Caibideil VII
"Mort 'sa Bheinn-Sheilg
"Bha muinntir an taigh mhoir an latha seo, mar a b'abhaist, 'sa bheinn a'
sealgaireachd a' choillich dhuibh [=Capercaillie], 's na ruadh-chirce a
bha cho lionmhor air sgire Dhuinn-Aluinn...
"Cha robh 'sa mhonadh an la siud ach e fhein is fear Dhuin-Aluinn is
triuir ghillean."

Want to signoff for a while?
Send command SIGNOFF GAIDHLIG-B to [log in to unmask]

Want to signoff for a while?
Send command SIGNOFF GAIDHLIG-B to [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-B Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager