LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A@LISTSERV.HEANET.IE


View:

Message:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Topic:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

By Author:

[

First

|

Previous

|

Next

|

Last

]

Font:

Proportional Font

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A Home

GAIDHLIG-A June 2003

GAIDHLIG-A June 2003

Subject:

Re: An lon-dubh

From:

Colin Mark <[log in to unmask]>

Reply-To:

Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 19 Jun 2003 19:18:52 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (129 lines)

Fhionnagal,
Tapadh leat airson nan sgeulachdan sin, brnach 's gun robh iad!

Bu chir dhut rudeigin a chur anns an uinneag a chumadh na h-ein air falbh.
Bhiodh eun no dha a' bualadh anns an uinneig againn, an t a tha a h-aghaidh
ris a' ghradh, is faileas craoibhe oirre. Chuir sinn ball-maise uinneige
oirre, dreach cearcall tre-shoillseach le ptran air, agus stad na h-ein
de bhith a' bualadh innte. Tha mi den bheachd gu bheil an cearcall seo a'
coimhead s an bhaist agus gum bi seo a' cur eagal air na h-ein mum buail
iad anns a' ghloine.

Chan eil mi a' creidsinn gun robh na h-ein a chunnaic mi air an cur nan
tuaineal idir. Tha mi den bheachd gun robh iad a' danamh rudeigin
snraichte. 'Sdcha gun robh uighean annta??

Tha cuimhne agam gum bi cuid de dh' ein a' sgaoileadh nan sgiathan aca agus
a' cur dubhar air an talamh, 's mar sin a' brosnachadh nam boiteagan
thighinn an uachdar. Saoil an robh na h-ein seo a' danamh seo?
Domhaireachd!

Cailean
Cnan ar Cridhe 's ar Gaoil

http://www.gaeldesign.com/colinmark
----- Original Message -----
From: "Fiona Patrick" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Wednesday, June 18, 2003 9:44 PM
Subject: Re: An lon-dubh


> A Chailein,
> tha seo inntinneach.
>
> Tha mi fhn air an aon rud fhaicinn bho m gu m san lios agam. Tha
> amharras agam gun do bhuail eun a h-aon air an uinneig ged nach robh mi
nam
> fhianais. Fhuair mi lorg air mu 4 slatan air astar bhon uinneig e is e san
> t-aon suidheachadh a mhnich thu, agus tha mi fhathast a' smaoineachdh gur
e
> sin a thachair. Ach chan eil cuimhne agam a-nis de an t-sersa eun a
> bh'ann.
>
> Chunnaic sinn eun a-dh, crionag-ghithais [willow warbler], is e a'
bualadh
> air uinneag an fhosglain. Fhuair sinn fhathst be e is an tuainealaich
air
> a' chreutair bhochd. Cha b'urrainn dha fuireach air choise idir.  Chuir
mi
> ann an cil bheag fhionnar dhorcha air cul bocsaichean lusan ga e far
nach
> beireadh cat no nmhaid eile air.  Leis cho teth grianach 's a bha an l,
> chuir mi barrachd uisge air na lusan gus a' chil a cumail car fionnar
chum
> 's nach cocaireadh a' chreutair bhochd innte. Chum mi sil air agus
> an-deidh mu dh uair bha e fhathast san aon ite ach na sheasamh
a-rithist.
> An-didh greiseig eile, is e a' coimhead na bu lidire, dh'fhosgail mi a'
> chil na bu mhotha agus leig an eun bheag leam a thogail nam limh.
> Ghilain mi gu craoibh-bheith, a th' agam aig bonn na lios' agam, e agus
> dh'fhg mi an sin e agus greim math aige air spiris innte. Dh'fhuirich e
an
> sin fad lithean is e a' tighinn be air na mltean de bheisteachan beaga
a
> bha fuireach feadh nan duilleag.
>
> An treas eun, bha 4 cailleachagan-gorma [blue tits] san lios agus bhuail
> fear air uinneag an
> t-semair-shuidhe againn - o abair buille - chum e air sgith ach b'ann
air
> eiginn a rinig e spiris ann an craobh-siris gl bheag far an do shuidhe
e
> a luasgadh a-null is a-nall treiseag. Ach gu h-obann chaill e a 'balance'
> is thuit e gus an robh e a' crochadh, bun os cionn, mar chudrom-sidain,
> agus greim aige fhathast air a spiris. Chroch e mar sin treiseag gus an
do
> chaill e a ghreim agus thuit air an lr. Leis a sin, rinn d chailleachag
> eile air, mar ionnsaigh bha coltas, agus cile an truaghain fhathast air
> spiris aice fhin a' coimhead orra. Chan eil fhios'm co ris a bha a d
eile
> ach sa bhad dh'eirich an trI aca agus dh'fhalbh iad agus an ceathramh eun
> cmhla nan ealta. Ach, an-didh sin, chan aca mi ach tr dhiubh. Cha
> chreid mi nach do bhsaich e.
>
> An ceathramh tubaiste, bhuail gealbhonn [sparrow] air an uinneig, ach
thuit
> e air oir an uinneige is dh'fhuirich e an sin air a bhroilleach is a ghob
> ris an oir [sill]. Chum mi sil air tron uinneig a dhanamh cinnteach
nach
> fhaigheadh cat e. Cha robh eagal air. Bha coltas nach robh fhios aige
gun
> robh mi air taobh a-staigh na h-uinneige. Dh'fhn e fad an fheasgair mar
> sin, agus sa mhadainn cha robh sgeul air.
>
> Och, is duillich an uiread de ein a bhuaileas air na h-uinneagan againn.
> San fharsaingeachd cha tig cron orra ach eagal. Tha mi smaoineachadh gur
e
> ath-omhaigh nan craobh is an iarmailte a ch iad agus iad a'
smaoineachadh
> gun urrainn dhaibh ag itealadh trompa.
>
> 's e sin deireadh mo sgeil :-)
> le drachd
> Fionnghal
>
>
> > Beagan bhliadhnachan air ais, 's mi ag obair anns a' ghradh, thug mi an
> > aire do lon-dubh boireannach 's i na laighe air an talamh 's am
broileach
> > aice ga bhruthadh ris an ir. Chuir seo iongnadh orm is chaidh mi
thairis
> > thuice feuch am faicinn d bha cerr oirre. Leig i leam dhol gl fhaisg
> > oirre mun do dh'itealaich i air falbh. Cha robh cil cerr oirre idir.
> >
> > Beagan ine an didh sin agus mise 's mo bhean ann an San Francisco
> cmhla
> > ri cirdean, chunnaic sinn eun air an robh an t-ainm 'blackbird' (ged
nach
> > eil e cirdeach ris an lon-dubh idir) a' danamh an dearbh rud. Cha do
> > dh'itealaich e air falbh gus an robh sinn gl fhaisg air.Chan eil
fhiosam
> an
> > robh an t-eun boireannach no fireannach.
>
> > Cailean
>
>
>

Top of Message | Previous Page | Permalink

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

September 2018
March 2018
January 2018
October 2017
September 2017
June 2017
November 2016
January 2016
September 2015
May 2015
April 2015
March 2015
September 2014
August 2014
July 2014
May 2014
March 2014
February 2014
December 2013
November 2013
August 2013
June 2013
April 2013
March 2013
February 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
January 2012
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
February 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
July 2008
June 2008
February 2008
December 2007
November 2007
October 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
September 2006
August 2006
June 2006
April 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager