LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:Re: Instant messaging sa Ghàidhlig
From: "D. Livingston-Lowe" <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Wed, 7 Feb 2001 20:14:36 -0500
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


A Chaoimhin chir,

Chunnaig agus chuala mise 'grad' ann an Ceap Breatainn.

Ann an _Gidhlig_troimh_Chmhradh_ aig Catrona Parsons, sgrobh ise
'cofaidh grad' air son 'instant coffee'.

Aig a' Chlachan Ghaidhealach ann an Sanndraigh, Ceap Breatainn (Highland
Village, Iona CB), tha 'gradbhiadh' sgrobhte os cionn a' bhothain bhdh
a-muigh aca, a' ciallachadh 'fast food'.

D mu dheidhinn 'gradtheachdaireachd', mar sin? Coimeas 'gradleum' agus
'gradnaidheachd' cuideachd.

Air an aon chuspair, d as fherr leat air son 'message' mar seo air an
eadar-lon no air an fhn, 'teachdaireachd' no 'brath'? Chan eil mise
cinnteach co am fear as fherr le daoine an-drsta. Gun teagamh, is fherr
le Gidhlig na h-ireann 'teachtaireacht'.

Le deagh dhrachd,
Dibhidh.

-----Original Message-----
From: Caoimhin O Donnaile <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask] <[log in to unmask]>
Date: February 7, 2001 18:07
Subject: Instant messaging sa Ghidhlig


D a' Ghidhlig a chuireas sinn air "Instant messaging",
no fi's air "Messaging".  Chan eil dad nas fherr agam fhathast
na "Teachdaireachd-sa-bhad".

Leitheid "Yahoo Messenger" agus "MSN Messenger" a tha mi a' ciallachadh.
Chan eil mi fhn ro elach orra, ach bi na h-oileanaich an-seo gan
cleachdadh gu tric.

'S ann gu bheil "instant messaging" air nochdadh mar pirt de
Opera, agus mar sin feumaidh sin Gidhlig a chur air mar pirt
den obair eadar-theangachaidh.

Caoimhn

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager