LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B Archives

GAIDHLIG-B Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-B
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Future Tense Forms
From: Colin Mark <[log in to unmask]>
Reply-To:Scottish Gaelic Language beginners forum <[log in to unmask]>
Date:Fri, 1 Aug 2003 17:58:01 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


> Chan 'eil mi 'gad thuigsinn idir! Car son a-reisd am biodh 's'
> ann?  "as he didn't have the energy to haul what he had bought"
> makes sense, but "as he didn't have the energy to take the piss
> out of what he had bought" doesn't make any sense at all!

Tha thu ceart. Chan eil fhiosam co air a bha mi a' smaoineachadh. 'S dcha
gun robh mi air mo mhealladh le cho lom 's a bha am facal 'thirngneas' 's e
leis fhin. Bhiodh dil agam ri co-gnomhair leithid 'air ais' no
'dhachaigh', ach, mar a sgrobh thu, tha 'tarraing' a' ciallachadh 'haul' /
'pull along' a-measg rudan eile. Ged nach eil seo dad nas ciallaiche anns an
suidheachadh seo, feumaidh 'tarraing s' bhith a' ciallachadh 'pull out of',
'abstract', 'extract' cho math ri 'take the piss out of'.

Cailean
Cnan ar Cridhe 's ar Gaoil

http://www.gaeldesign.com/colinmark
----- Original Message -----
From: "Tom Thomson" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Saturday, July 26, 2003 4:39 PM
Subject: Re: Future Tense Forms


> > "Chan urrainn dhuinn sin a rdh mu Artair. Chan eil esan air a
> ghabhail fad
> > an latha ach cnap seoclaid agus brot le rola. 'S beag an
> t-iongnadh gun tig
> > air a dhol dhachaigh ann an tagsaidh bho nach eil de neart ann
> a thirngneas
> > na cheannaich e sna bthan.
> (snip)
> > Chan eil mi a' tuigsinn seo uile gu lir. Tha mi a'
> smaoineachadh gu bheil
> > facal a dhth an didh 'thirngneas, m.e. 's'.
>
> Chan 'eil mi 'gad thuigsinn idir! Car son a-reisd am biodh 's'
> ann?  "as he didn't have the energy to haul what he had bought"
> makes sense, but "as he didn't have the energy to take the piss
> out of what he had bought" doesn't make any sense at all!
>
> Want to signoff for a while?
> Send command SIGNOFF GAIDHLIG-B to [log in to unmask]
>
>
>
>

Want to signoff for a while?
Send command SIGNOFF GAIDHLIG-B to [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-B Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager