LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B Archives

GAIDHLIG-B Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-B
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Gaidhlig air an Eadar-Lion
From: "Caoimhin P. ODonnaile" <[log in to unmask]>
Reply-To:Caoimhin P. ODonnaile
Date:Mon, 17 Feb 1997 16:43:23 +0000
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (18 lines)


Aonghuis,

> Choimhid mi air an àireamh ùr Netscape an dé (Netscape Communicator 4.0).
> The fios aice air Gàidhlig, Albannach 's Eireannach.   Cuirear roighainean
> cànaine air.  Tha giorrachaidh (oifigeil???) [gd] airson Gàidhlig Albannach
> is [ga] airson Gàidhlig Eireannach.  Tha dud ann airson Gàidhlig Mhannanach
> agus tha [gl] airson Galician.  Cha'n eil fios agam air Server WWW a tha a'
> cleachdadh nan roighainean cànaine, fhathast.  Ach 's e adhartas a th'ann
> co-dhiù.

'S e, gu deimhin.  Ach na códaichean seo, [gd] agus [ga] agus mar sin
air adhart, cha mhair iad oir cha leòr cód dà-litir airson cànain
uile an t-saoghail (6000 dhiubh) a riochdachadh.  'S e cód trì-litreach
a tha a dhìth.  Ach na códaichean uile trì-litreach a tha a' dol
an dràsta, tha iad stéidhte air a' Bheurla - "GER" air Gearmailtis,
mar eiseimpleir an àite "DEU" agus "FRE" airson Frangais an àite "FRA".

Caoimhín

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-B Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager