LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Radio nan Gaidheal
From: Lorraine Macdonald <[log in to unmask]>
Reply-To:Lorraine Macdonald <[log in to unmask]>
Date:Sun, 4 Feb 1996 21:56:29 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (9 lines)


 Bha Murchadh MacLeod a' bruidhinn mu'n t-seirbhis ur aig Radio nan
 Gaidheal. Bha mi a'leughadh aithris anns a' phaipear 'The Herald',
 agus tha mi tuigsinn gum bi trioblaid ann an cuid de na sgirean
 Earraghaidheal; bidh beagan trioblaid anns na h-eileanan Muile, Idhe,
 Ile...de\ mu dheidhinn eilean Arainn agus Cinn Tire?
 
 Lorraine
 
 [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager