LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


June 1996


Options:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents
Join or Leave GAELIC-L
Search Archives


Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

"by accident" as Gaeilge

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 13:31:26 +0300

9 lines

Re: "by accident" as Gaeilge

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 15:33:00 +0300

43 lines

"cuid do thonn"??

Fionnuala Ni/ Chuala/in <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 10:54:52 +0100

27 lines

Re: "cuid do thonn"??

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 13:30:31 +0300

52 lines

"rud ar chum me/ e/"

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 14:01:52 +0300

11 lines

"Ultai/ocht"?

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 13:34:13 +0300

9 lines

Re: "Ultai/ocht"?

Sean O Conchuir <[log in to unmask]>

Sat, 15 Jun 1996 10:43:05 -0400

10 lines

Re: "Ultai/ocht"?

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 17 Jun 1996 13:44:59 +0300

17 lines

'An teanga bheo'

Vincent Morley <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 18:29:58 +0100

16 lines

'Kilt' E/ireannach

Dire Mag Cuill <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 12:16:39 -0700

24 lines

'Se/ bhur mbeatha!

Vincent Morley <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 02:39:37 +0100

22 lines

(Fwd) Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Sean O Seaghdha <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 01:58:43 +1000

38 lines

(Fwd) Re: Latin no/ MacRoman?

Sean O Seaghdha <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 03:00:33 +1000

54 lines

Re: (Fwd) Re: Latin no/ MacRoman?

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 22:27:02 +0000

37 lines

7.897, FYI: MtStr - Multilingual string library; New Language Use list

Rick Mc Callister <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 23:26:49 -0500

172 lines

<No subject>

Jeff Cook <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 00:58:05 -0400

18 lines

<No subject>

JAMIE MACDONALD <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 10:37:31 EST

63 lines

<No subject>

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Mon, 17 Jun 1996 22:17:47 +0000

77 lines

<No subject>

rgoffin@pop2 <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 11:29:49 +0200

13 lines

>Ba/itheadh iadsan agus tha/inig mise

Brendan McDaid <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 20:22:34 -0500

18 lines

a lorg fios mu dheidhinn clar no dha

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 07:52:46 +0100

16 lines

Re: a lorg fios mu dheidhinn clar no dha

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 18:54:10 +0100

24 lines

Re: a lorg fios mu dheidhinn clar no dha

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 23:53:10 +0100

25 lines

a mhaighdean mhara [GA]

Lorraine Macdonald <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 21:01:44 GMT

22 lines

Re: a mhaighdean mhara [GA]

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 19:59:54 +0100

30 lines

Ainm beinne ann an Albann

MARK NEWMAN <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 12:01:33 BST

14 lines

Re: Ainm beinne ann an Albann

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Sat, 8 Jun 1996 18:58:15 -0400

21 lines

Re: Ainmeacha do mhicreaphro/isea/lai/

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 07:51:16 -0700

35 lines

Re: Ainmeacha do mhicreaphro/isea/lai/

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 16:31:11 +0000

45 lines

Re: Ainmeacha do mhicreaphro/isea/lai/

Padraig de Burca <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 12:06:57 GMT

22 lines

aistriu/cha/n bre/agach

Peter Slomanson <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 11:43:26 EDT

76 lines

Altanna as Gaedhilg

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 07:56:42 -0700

15 lines

Am Paipear Beag air an eadar-lion

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 20:33:50 +0100

13 lines

Amhran na Ga\idhlig

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 21:58:56 -0400

59 lines

Re: Amhran na Ga\idhlig

Lorrie MacKinnon <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 09:02:52 -0400

75 lines

Re: Amhran na Ga\idhlig

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 00:47:27 -0400

17 lines

Re: An d/uiche is mo/ina mbionn Gaeilge a labhairt fo/s in

tfitzgerald <[log in to unmask]>

Sun, 23 Jun 1996 22:54:01 +0000

24 lines

Re: An d/uiche is mo/ina mbionn Gaeilge a labhairt fo/s in

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:16:37 +0300

25 lines

Re: An d/uiche is mo/ina mbionn Gaeilge a labhairt fo/s in

Kevin Micheal <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 15:45:49 -0700

59 lines

Re: An d/uiche is mo/ina mbionn Gaeilge a labhairt fo/s in

Hank Rutland <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 07:53:39 -0400

24 lines

An d/uiche is mo/ina mbionn Gaeilge a labhairt fo/s in E/irinn

Jay Callahan <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 09:53:47 -0400

68 lines

Re: An d/uiche is mo/ina mbionn Gaeilge a labhairt fo/s in E/irinn

Tony Corley <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 16:05:46 +0100

58 lines

an ionann Sea/n (mar ainm) agus gruaig ba/n a bheith ort?

Willie Arbuckle/CAM/Lotus <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 07:46:18 EDT

45 lines

Re: an ionann Sea/n (mar ainm) agus gruaig ba/n a bheith ort?

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 15:17:53 +0300

38 lines

An Laplainn?

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 14:29:54 +0300

13 lines

Re: An Laplainn?

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:30:09 +0000

24 lines

Re: An Mhaighdean Mhara

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 08:13:51 -0700

23 lines

An Mhaighdean Mhara.

Fintan R Moore <[log in to unmask]>

Mon, 17 Jun 1996 23:56:43 -0500

25 lines

Re: An Mhaighdean Mhara. [via LSMTP - see www.lsoft.com]

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 14:41:19 +0100

26 lines

An Samhradh

Michael Pollock <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 10:31:03 -0700

22 lines

An Siopa Leabhar relocated? [BE]

Alex Breed <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 10:00:12 EDT

24 lines

Re: An Siopa Leabhar relocated? [BE]

Eoin O'Riain <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 07:22:24 +0000

40 lines

Re: An Siopa Leabhar relocated? [BE]

Kevin Micheal <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 08:15:56 -0700

34 lines

Re: An t-Alt san Irish Times le Fintan O'Toole

Michael Gibbons <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 16:59:13 -0700

25 lines

An tAndersonstown News

bdalton <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 15:03:58 +0100

22 lines

Re: AnnBullshit

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 17:13:31 -0400

64 lines

Anyone here studying at Cornell University, USA?

Optyk Lynx <[log in to unmask]>

Sat, 1 Jun 1996 18:09:14 -0500

28 lines

Ariane 5

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 10:11:50 -0700

16 lines

Re: A\iteachan theagasg ceo\l traidiseanta

Will Lamb <[log in to unmask]>

Sat, 1 Jun 1996 02:18:53 GMT

18 lines

Bean a fuair ba/s ar a/r son <The woman who died for us>

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 15:59:26 +0000

42 lines

Bearla/Sasana

Paul S.M. Curran <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 16:57:13 GMT

12 lines

Re: Bearla/Sasana

An Claidheamh Ceilteach <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 18:03:42 -0400

28 lines

bhideo ur - an t-Eilean

Lorraine Macdonald <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 21:05:12 GMT

10 lines

bhideo ur - an t-Eilean

Lorraine Macdonald <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 21:05:12 GMT

12 lines

bhideo ur - an t-Eilean

Lorraine Macdonald <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 21:05:12 GMT

19 lines

Bho Takeshi,

茂木 毅 <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 15:55:00 +0900

22 lines

botu/n: Gaeilge is-la/idre!!!

Marcus Metz <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 12:55:44 +0100

67 lines

Re: botu/n: Gaeilge is-la/idre!!!

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 21:36:00 +0000

35 lines

Re: botu/n: Gaeilge is-la/idre!!!

Alex Breed <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 22:55:19 EDT

40 lines

Re: botu/n: Gaeilge is-la/idre!!!

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 13:15:26 -0700

67 lines

Brochan lom

Pat Curran <[log in to unmask]>

Sat, 15 Jun 1996 11:31:54 -0400

10 lines

Re: Brochan lom

George Seto <[log in to unmask]>

Sat, 15 Jun 1996 13:26:16 -0300

40 lines

buskail

Brid ni Fhlathuin <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 13:43:31 +0100

15 lines

Re: buskail

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 16:30:46 +0300

22 lines

Re: buskail

Brid ni Fhlathuin <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 14:53:18 +0100

32 lines

Re: buskail

Vincent Morley <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 00:51:26 +0100

25 lines

Cailleach Bhe/ara [GE, BE, Sean-Ghaeilge]

Dennis King <[log in to unmask]>

Sun, 16 Jun 1996 11:34:11 -0700

49 lines

Calum Sgaire

E/amonn O/ Do/naill <[log in to unmask]>

Sun, 16 Jun 1996 14:14:57 +0900

16 lines

Capercaille

conaill <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 14:09:34 +0200

20 lines

Re: Capercaille

Tony Corley <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 14:54:41 +0100

34 lines

Re: Capercaille

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:41:27 +0300

11 lines

Re: ceartu/cha/n na ngna/thbhotu/n

Conor Devane <[log in to unmask]>

Wed, 10 Apr 1996 11:02:23 +0200

33 lines

Re: ceartu/cha/n na ngna/thbhotu/n

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 11:01:12 BST

72 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

bdalton <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 16:21:29 +0100

32 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 14:27:13 +0300

33 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 14:34:12 +0300

45 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 15:04:12 BST

16 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

bdalton <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 16:00:31 +0100

31 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 14:22:32 +0300

20 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 14:31:38 +0300

24 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Dennis King <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 23:10:59 -0700

39 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 09:16:47 +0300

46 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Dennis King <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 19:18:10 -0700

54 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 12:37:22 +0300

53 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 12:39:04 +0300

23 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 14:35:40 BST

27 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 16:53:57 +0300

34 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 12:09:42 BST

28 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun

Sean O Seaghdha <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 00:13:41 +1000

31 lines

ceartuchan na ngnathbhotun - "his eldest son"

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 15:20:39 +0300

16 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do (www, a chaoimhin mura miste)

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 16:11:35 +0300

39 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do (www, a chaoimhin mura miste)

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 15:16:37 BST

25 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do (www, a chaoimhin mura miste)

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 18:25:40 +0300

23 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do (www, a chaoimhin mura miste)

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 16:37:04 +0000

32 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do[GE]

Brendan McDaid <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 22:08:37 -0500

23 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do[GE]

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 15:54:40 +0100

25 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do[GE]

John O'Callahan <[log in to unmask]>

Sat, 8 Jun 1996 19:48:14 -0400

35 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do[GE]

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 12:28:17 +0300

24 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do[GE]

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 16:22:25 +0100

52 lines

Re: ceartuchan na ngnathbhotun cuid a do[GE]

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 21:19:53 +0100

42 lines

Ceist bheag Ghramadai/

Ciaran McGuiness <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 11:24:58 BST

25 lines

Re: Ceist bheag Ghramadai/

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 14:01:24 +0300

33 lines

Re: Ceist bheag Ghramadai/

Sean O Seaghdha <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 00:00:33 +1000

22 lines

Re: Ceist bheag Ghramadai/

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 08:06:30 -0700

32 lines

Re: Ceist bheag Ghramadai/

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 16:50:09 +0100

28 lines

Re: Ceist bheag Ghramadai/

Willie Arbuckle/CAM/Lotus <[log in to unmask]>

Wed, 12 Jun 1996 07:35:03 EDT

28 lines

Re: Ceist bheag Ghramadai/

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Wed, 12 Jun 1996 15:33:37 +0300

19 lines

Ceist gramadai/ eile

Kevin Micheal <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 13:23:54 -0700

25 lines

Re: Ceist gramadai/ eile

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 13:43:06 BST

29 lines

Re: Ceist gramadai/ eile

Kevin Micheal <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 08:11:30 -0700

41 lines

Re: Ceist gramadai/ eile

bdalton <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 18:45:00 +0100

29 lines

Re: Ceist gramadai/ eile

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 09:11:33 +0300

14 lines

Re: Ceist Gramadai/ Eile

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 15:46:03 +0100

13 lines

Re: Ceist Gramadai/ Eile

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:39:19 +0300

19 lines

Re: Chu/ige Uladh

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 18:00:54 -0700

73 lines

Re: Chu/ige Uladh

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 14:08:17 +0300

27 lines

Re: Chu/ige Uladh

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 15:28:51 +0100

53 lines

Re: Chu/ige Uladh

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 17:20:19 -0400

28 lines

Re: Chu/ige Uladh

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 11:48:26 -0700

29 lines

Cloanna gaelaigh / Gaelic fonts

Marcas O'Duinn <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 10:34:03 +0100

17 lines

Re: Cloanna gaelaigh / Gaelic fonts

Gerry McAuliffe <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 05:56:07 -0800

27 lines

Coirt shaili/

Kevin Micheal <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 18:34:51 -0700

26 lines

Cola/iste na Tri/ono/ide: leabharlann

Stuart O Seanoir <[log in to unmask]>

Wed, 12 Jun 1996 19:56:50 +0000

106 lines

Como/rtas & Ficsean nua

Ciaran O hAgain <[log in to unmask]>

Sat, 1 Jun 1996 18:15:49 EDT

33 lines

Re: Como/rtas & Ficsean nua

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 13:22:46 +0300

31 lines

Crosfhocail 9 agus 10

Anthony McNally <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 18:23:28 +0000

105 lines

Crosfhocal 11

Anthony McNally <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 00:08:52 +0000

105 lines

Cu/pla focal o/n Athair (measartha fada)

Kevin Micheal <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 12:44:59 -0700

77 lines

Cu/rsai/ samhraidh i dTi/r Chonaill

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 19:48:20 +0100

52 lines

Cuairt ar Bhe/al Feirste

Brendan McDaid <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 20:24:26 -0500

18 lines

Cuidich?

Dr Jon R Malone <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 08:10:30 GMT

20 lines

Re: Cuidich? (Achiltibuie)

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 14:41:54 -0400

24 lines

Re: Cuidich? (Carn Mhollach)

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 14:42:00 -0400

20 lines

Re: Cuidich? (Carn Mhollach)

N F Smyth <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 11:33:20 BST

29 lines

Re: Cuidich? (Oape)

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 14:41:09 -0400

27 lines

cuidiu/ le leagan cainte, le bhur dtoil

Kate Connally <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 10:57:33 +0000

19 lines

Re: cuidiu/ le leagan cainte, le bhur dtoil

Tony Corley <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 17:08:36 +0100

34 lines

Re: cuidiu/ le leagan cainte, le bhur dtoil

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 09:21:19 +0300

27 lines

Re: Culann or Chulainn

Dan Hunt <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 12:39:49 -0700

19 lines

Descriptive nouns

Colin Mark <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 10:54:32 -0400

21 lines

Re: Descriptive nouns

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 16:12:15 +0100

29 lines

Re: Descriptive nouns

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 17:49:54 +0000

35 lines

Re: Descriptive nouns

An Claidheamh Ceilteach <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 15:13:00 -0400

36 lines

Descriptive nouns

Vincent Morley <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 21:42:57 +0100

31 lines

Re: Descriptive nouns

Dennis King <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 13:59:08 -0700

32 lines

Re: Descriptive nouns

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 22:57:54 +0000

30 lines

Eavan Boland Poem title (fwd)

CONRAD BLADEY <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 05:42:53 -0400

46 lines

Re: Eavan Boland Poem title (fwd)

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 15:29:00 +0300

56 lines

Re: Eavan Boland Poem title (fwd)

Joseph D. McDowell <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 07:59:16 +0000

11 lines

Er, more poetry

Lisa Gleeson <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 13:15:33 +1000

20 lines

Re: Er, more poetry

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 11:48:51 +0300

28 lines

Er, poetry I think

Lisa Gleeson <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 13:31:11 +1000

25 lines

Er, poetry I think

Pol O Dochartaigh <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 13:41:33 BST

23 lines

Re: Er, poetry I think

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 16:02:28 +0300

32 lines

Ex Libris

Joshua Laurance Tarplin <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 06:57:06 -0400

24 lines

Ex libris

Lisa Gleeson <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 14:30:27 +1000

13 lines

Re: First Irish Language Map of Dublin

Vincent Morley <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 00:51:29 +0100

20 lines

First Irish Language Map of Dublin.

Sea/n Mac Suibhne <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 16:17:42 +0000

27 lines

Re: First Irish Language Map of Dublin.

Vincent Morley <[log in to unmask]>

Sun, 16 Jun 1996 19:31:00 +0100

39 lines

Re: First Irish Language Map of Dublin.

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 17 Jun 1996 13:58:06 +0300

21 lines

Re: First Irish Language Map of Dublin.

bdalton <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 12:35:51 +0100

40 lines

Re: First Irish Language Map of Dublin.

Kevin Micheal <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 11:01:01 -0700

34 lines

Flea/ Ceoil

O Conaill <[log in to unmask]>

Wed, 12 Jun 1996 20:48:11 EDT

14 lines

focail atha ag dul diom...

Jay Callahan <[log in to unmask]>

Sun, 2 Jun 1996 11:49:36 -0400

32 lines

focail atha/ a' dul d/iom...

Jay Callahan <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 21:47:16 -0400

36 lines

Forwarded question

CONRAD BLADEY <[log in to unmask]>

Sat, 1 Jun 1996 23:15:30 -0400

49 lines

GA Dictionaries

Daibhidh Ealaghoil <[log in to unmask]>

Wed, 12 Jun 1996 10:11:38 +0100

39 lines

GA Word Order - Toisich

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 17:20:17 -0400

32 lines

Re: Gaeilge is la/idre

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 08:32:15 -0700

38 lines

Gaeilge is-la/idre

Marcus Metz <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 13:34:43 +0100

28 lines

Re: Gaeilge is-la/idre

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 14:57:53 +0300

29 lines

Gaelic Books Council

Fiona Morrison <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 13:54:27 EDT

22 lines

Gaelic Fonts More from Vincent Morley!

smacsuibhne <[log in to unmask]>

Sat, 8 Jun 1996 05:17:46 UT

32 lines

Gaelic-Gaelic Faclair

Dr Jon R Malone <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 23:20:18 +0100

10 lines

Ga\idhlig Eilean Mhanann

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Sat, 1 Jun 1996 23:14:35 +0100

22 lines

Gle\ mhath

william self <[log in to unmask]>

Sun, 23 Jun 1996 23:03:23 -0700

23 lines

Re: Gle\ mhath

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 10:15:44 +0100

32 lines

Re: Gle\ mhath

Will Lamb <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 13:49:36 GMT

11 lines

Re: Gle\ mhath

An Claidheamh Ceilteach <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:14:15 -0400

28 lines

Re: Gle\ mhath

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 21:04:53 -0400

29 lines

Grandfather Mountain Highland Games

JAMIE MACDONALD <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 17:44:25 EST

48 lines

Re: Grandfather Mountain Highland Games

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 23:19:17 +0100

37 lines

Guth Gerry Adams

Pat Curran <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 08:28:10 -0400

9 lines

Re: Help Please

Sea/n Mac Suibhne <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 10:19:38 +0000

33 lines

Re: Help Please

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 12:45:28 +0300

38 lines

Re: Help Please

Tom Devine <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 12:56:43 -0500

37 lines

Re: Help Please

Tom Devine <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 12:59:49 -0500

10 lines

Help with Translation

Francis J Kelly <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 13:53:00 PST

15 lines

Re: Help with Translation

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 10:13:08 +0300

24 lines

Re: How are you feeling today?

Willie Arbuckle/CAM/Lotus <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 07:29:35 EDT

45 lines

Re: How are you feeling today?

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 14:50:52 +0300

16 lines

Re: How are you feeling today?

Willie Arbuckle/CAM/Lotus <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 08:07:31 EDT

27 lines

Iarracht ar eolas da/la cursai/ Gaoluinne

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 01:21:36 -0400

17 lines

Iarracht [ceartu/]

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 10:19:45 -0400

15 lines

Iarracht [iomarbhas eile]

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 10:43:28 -0400

19 lines

Information re: Cu Chulainn story cycle

Dylan Norden <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 09:56:54 -0800

21 lines

Re: Information re: Cu Chulainn story cycle

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Sat, 8 Jun 1996 18:58:09 -0400

19 lines

Re: Information re: Cu Chulainn story cycle

Caitlin Burke <[log in to unmask]>

Sun, 9 Jun 1996 14:17:22 -0700

17 lines

inquiry about "ba/itheadh"

Alex Breed <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 20:41:16 EDT

16 lines

Re: inquiry about "ba/itheadh"

Gerry McAuliffe <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 18:41:52 -0800

28 lines

Re: inquiry about "ba/itheadh"

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 10:09:57 +0300

45 lines

Re: Irish Books & Media Minneapoli.

Fintan R Moore <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 17:32:25 -0500

21 lines

Irish Books & Media Minneapolis.

Fintan R Moore <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 18:30:06 -0500

29 lines

Irish help please! (fwd)

Sea/n Mac Suibhne <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 12:35:05 +0100

24 lines

Re: Irish help please! (fwd)

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 15:05:54 +0300

34 lines

Re: Irish help please! (fwd)

Dennis King <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 07:31:00 -0700

22 lines

Re: Irish help please! (fwd)

Hank Rutland <[log in to unmask]>

Sat, 15 Jun 1996 09:06:52 -0400

8 lines

Re: Irish history question

Dan Hunt <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 13:50:01 -0700

14 lines

Irish Immersion Retreats in USA & Canada

Breandan Mac Liam <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 09:08:40 -0400

66 lines

Re: IrlGov pages (fwd)

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 08:32:21 -0700

28 lines

Re: IrlGov pages (fwd)

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 01:17:09 +0100

18 lines

Re: Kilt

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 14:28:12 BST

20 lines

Latin no/ MacRoman?

Ciaran O hAgain <[log in to unmask]>

Sun, 2 Jun 1996 10:46:46 EDT

22 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

Sean O'Maolchallann <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 17:02:40 +0100

25 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

Michael Everson <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 10:55:19 +0100

50 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

Colm Mac Aindreasa <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 11:10:59 +0000

29 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 14:20:17 +0300

18 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

bdalton <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 11:48:43 +0100

57 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Sun, 9 Jun 1996 12:07:53 +0100

41 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

Sean O Seaghdha <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 17:55:43 +1000

52 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

bdalton <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 11:53:13 +0100

41 lines

Re: Latin no/ MacRoman?

Sean O Seaghdha <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 12:03:44 +1000

30 lines

leabhar

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Wed, 12 Jun 1996 11:27:22 -0700

48 lines

Leabhar Ur Airson Luchd Ionnsaighaidh

Colin Campbell <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 19:26:19 +0000

32 lines

Leagan A/thcheartai/the/Recorrected Version

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Sat, 8 Jun 1996 12:26:04 -0400

100 lines

Leigheas ar tinneas.

Tony Corley <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 08:21:55 +0100

48 lines

Re: LISTSERV Problem

Colm Mac Aindreasa <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 09:45:08 +0000

29 lines

ma/ ta/ pa/isti/ agat...

Ciaran O hAgain <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 18:30:31 EDT

9 lines

Re: ma/ ta/ pa/isti/ agat...

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 11:34:19 +0000

17 lines

Re: Mac-talla - An Chailin Aluinn

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Sat, 15 Jun 1996 20:43:34 -0400

21 lines

Mantras

Michael Everson <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 18:57:35 +0100

37 lines

Re: Mantras

Gary Ingle <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 18:32:20 -0700

25 lines

Manx files

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 15:30:09 BST

16 lines

Manx Gaelic WWW Site

Stephen Miller <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 21:04:00 +0000

36 lines

Marbhsha/inn beagnach

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Sun, 9 Jun 1996 12:34:52 -0400

16 lines

Re: Marbhsha/inn beagnach

Jerry Smith <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 10:00:23 -0500

14 lines

Re: Marbhsha/inn beagnach

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 18:46:06 -0400

19 lines

Re: Marbhsha/inn beagnach

Jerry Smith <[log in to unmask]>

Thu, 13 Jun 1996 08:33:07 -0500

26 lines

Re: Marbhsha/inn beagnach

Jerry Smith <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 15:26:11 -0500

30 lines

Re: Mearachd(an?)

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 21:11:46 -0400

71 lines

Re: Mearachd(an?)

Brian McLaughlin <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 11:14:02 BST

46 lines

Re: Mearachd(an?)

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 17:20:14 -0400

62 lines

Re: Mhorag 's na horo gheallaidh

Colin Campbell <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 11:39:31 +0000

27 lines

Re: Mhorag 's na horo gheallaidh

Lorrie MacKinnon <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 15:19:28 -0400

35 lines

Mhorag's na horo Gheallaidh

Pol O Dochartaigh <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 13:47:11 BST

13 lines

Michelin as Gaeilge

Ciaran O hAgain <[log in to unmask]>

Sat, 29 Jun 1996 20:40:21 EDT

21 lines

Re: Mime

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 08:13:26 -0700

35 lines

Montreal area Irish Gaelic Weekend in November

Dan Monahan <[log in to unmask]>

Sat, 29 Jun 1996 19:42:15 +0000

21 lines

my former housemate

Lisa Gleeson <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 14:26:01 +1000

20 lines

Re: my former housemate

Alex Breed <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 11:03:08 EDT

26 lines

Re: my former housemate

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 19:50:02 +0100

27 lines

Re: my former housemate

Colin Campbell <[log in to unmask]>

Sun, 23 Jun 1996 13:30:43 +0000

19 lines

Na sguaban arbhair - orain aig Runrig

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Sat, 1 Jun 1996 17:22:10 +0100

47 lines

Naoimh is rudai/

Kevin Micheal <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 11:14:22 -0700

32 lines

Re: Naoimh is rudai/

Dennis King <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 13:33:59 -0700

12 lines

New class in Scots Gaelic : Tunbridge Wells, Kent

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 20:39:21 +0100

12 lines

New Dictionary on Line from Bord na Gaeilge: An Tobar

Sea/n Mac Suibhne <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 19:48:23 +0000

63 lines

New Scots Gaelic course for beginners

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Sat, 22 Jun 1996 23:03:54 +0100

27 lines

Re: No Subject

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 20:42:13 -0400

59 lines

Re: Nuacht ar li/ne

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 15:42:23 -0700

29 lines

Nuachta/n Bhaile Andarsan

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 16:14:40 +0100

13 lines

O/gras i nGaillimh

Padraig de Burca <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 13:58:17 GMT

21 lines

Oilea/n Thoraigh

Marc O'Conaill <[log in to unmask]>

Sat, 8 Jun 1996 14:44:28 +0200

31 lines

Re: Old or Middle Irish expert?

Dan Hunt <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 07:04:39 -0700

17 lines

orgasamach

Dennis King <[log in to unmask]>

Sun, 9 Jun 1996 18:34:35 -0700

17 lines

Phone book illiteracy

Michael Everson <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 09:56:48 +0100

37 lines

Pi/pi/.

Fintan R Moore <[log in to unmask]>

Sat, 22 Jun 1996 23:09:35 -0500

22 lines

Re: Pi/pi/.

Dennis King <[log in to unmask]>

Sun, 23 Jun 1996 01:11:51 -0700

30 lines

Re: Pi/pi/.

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:32:18 +0300

26 lines

Re: piseo/ga

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 17 Jun 1996 13:42:28 +0300

20 lines

piseog - pisreog????

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 14:08:07 +0300

16 lines

Piseoga

Fionnuala Ni/ Chuala/in <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 13:47:36 +0100

33 lines

Re: R na G ar WWW

Michael Henry Gibbons <[log in to unmask]>

Sat, 29 Jun 1996 16:49:40 -0700

21 lines

Ranganna Gaeilge

tfitzgerald <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 23:15:49 +0000

26 lines

Ranganna Gaeilge

tfitzgerald <[log in to unmask]>

Sun, 23 Jun 1996 22:30:55 +0000

35 lines

Re: Ranganna Gaeilge

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 11:46:48 +0000

88 lines

Red sons in the sailset

EOSA O'MURCHU <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 10:58:53 -0400

13 lines

Re: Red sons in the sailset

Dennis King <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 00:09:18 -0700

21 lines

Re: Red sons in the sailset

Colm Mac Aindreasa <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 12:53:05 +0000

26 lines

Red sons in the sailset

Lorraine Macdonald <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 20:49:03 GMT

29 lines

Re: Red sons in the sailset

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 14:51:28 +0100

17 lines

Red sons in the sailset (GA reply)

Colin Mark <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 16:59:10 -0400

32 lines

Ro/ise Rua

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 07:52:51 -0700

28 lines

Re: Ro/ise Rua

Liam O Caiside <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 06:51:15 -0400

27 lines

RTE agus RNG ar li/ne

Brian Eanna Obroin <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 19:57:30 -0500

21 lines

RTE Nuacht as Gaeilge

Gerry McAuliffe <[log in to unmask]>

Sat, 29 Jun 1996 19:50:45 -0800

29 lines

Scairt an Du/thchais 6

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Sun, 2 Jun 1996 19:41:35 +0100

144 lines

Scairt an Du/thchais 7

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 22:03:49 +0100

152 lines

sce/ili/n simpli/ [GE, BE]

Dennis King <[log in to unmask]>

Sat, 22 Jun 1996 10:07:47 -0700

20 lines

Re: sce/ili/n simpli/ [GE, BE]

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:33:43 +0300

26 lines

Scottish Gaelic Class info request

Tris King <[log in to unmask]>

Mon, 10 Jun 1996 17:10:52 -0700

33 lines

Seamas Munro

Jay Callahan <[log in to unmask]>

Sun, 2 Jun 1996 11:50:45 -0400

18 lines

Seo e/ Mise E/ire :-

Kevin Buckley <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 15:05:40 -0600

48 lines

Re: Seo e/ Mise E/ire :-

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Sat, 15 Jun 1996 02:40:20 -0400

19 lines

Seo job duit

bdalton <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 11:31:41 +0100

40 lines

Seoladh na nGamhna

Pol O Dochartaigh <[log in to unmask]>

Sat, 22 Jun 1996 11:55:49 BST

15 lines

Small World Translation

Russ Painter <[log in to unmask]>

Mon, 3 Jun 1996 13:08:56 -0400

18 lines

smaointe eile

Willie Arbuckle/CAM/Lotus <[log in to unmask]>

Wed, 5 Jun 1996 19:56:15 EDT

44 lines

spicy manx ballad (uncensored version) (fwd)

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 19:23:01 +0100

64 lines

Re: spicy manx ballad (uncensored version) (fwd)

An Claidheamh Ceilteach <[log in to unmask]>

Wed, 12 Jun 1996 16:32:32 -0400

27 lines

T na G

bdalton <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 14:49:10 +0100

14 lines

Re: T na G

bdalton <[log in to unmask]>

Mon, 17 Jun 1996 18:10:33 +0100

18 lines

T'cht Ceartai/the/Corrected Message

Eoin MagRaighne <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 21:13:11 -0400

95 lines

Taigh na Gaidhlig Dun Eideann

Joan Nicdhomhnaill <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 17:18:21 -0400

9 lines

Tangent re: "Bhirginia"

An Claidheamh Ceilteach <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 13:06:34 -0400

28 lines

Te/armai/ don Ghaedhilg

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 19:03:26 -0700

31 lines

Re: Te/armai/ don Ghaedhilg

Vincent Morley <[log in to unmask]>

Fri, 21 Jun 1996 00:51:22 +0100

47 lines

Re: Te/armai/ don Ghaedhilg

Sean V. Kelley <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 17:22:46 -0700

41 lines

Re: Te/armai/ don Ghaedhilg

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:48:35 +0300

33 lines

Re: Te/armai/ don Ghaedhilg

Colin Campbell <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 19:26:51 +0000

15 lines

teachtaireacht a chuir me/ chugaibh roimh re/

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Fri, 7 Jun 1996 15:26:42 +0300

14 lines

test

Gaelic Dalriada <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 11:41:11 GMT

13 lines

Test

Michael Everson <[log in to unmask]>

Sat, 29 Jun 1996 18:56:10 +0100

9 lines

Re: Test

Michael Everson <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 14:50:54 +0100

57 lines

test - moran taing

Lorraine Macdonald <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 20:36:21 GMT

23 lines

tinneas

Brid ni Fhlathuin <[log in to unmask]>

Wed, 26 Jun 1996 13:56:44 +0100

17 lines

Re: tinneas

Jerry Smith <[log in to unmask]>

Sun, 30 Jun 1996 06:25:32 -0500

33 lines

Translation (fwd)

Sean O Miadhachain <[log in to unmask]>

Thu, 6 Jun 1996 08:59:18 +0100

32 lines

Re: translation into Scots Gaelic

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 12:53:21 +0300

28 lines

Re: translation into Scots Gaelic

Colin Campbell <[log in to unmask]>

Mon, 24 Jun 1996 19:27:22 +0000

14 lines

Re: translation into Scots Gaelic

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 09:31:54 +0300

21 lines

Re: translation into Scots Gaelic

Colin Mark <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 16:59:14 -0400

18 lines

Tri/ na che/ile

Fionnuala Ni/ Chuala/in <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 14:56:49 +0100

21 lines

Tuilleadh pornagrafai/ochta le theacht!

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 13:44:57 +0300

17 lines

Turus gu Na Sta\itean-Aonaichte

Dugald J.O. Wilson <[log in to unmask]>

Tue, 11 Jun 1996 09:16:35 +0100

16 lines

unsubscribe

Andreas Nareike <[log in to unmask]>

Fri, 14 Jun 1996 17:25:57 -0400

10 lines

unsubscribe

J Pierce <[log in to unmask]>

Sun, 23 Jun 1996 22:18:36 -0400

7 lines

unsubscribe

mark <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 19:49:42 -0400

7 lines

Re: unsubscribe

Hank Rutland <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 10:08:58 -0400

16 lines

Re: unsubscribe

Caoimhin P. ODonnaile <[log in to unmask]>

Fri, 28 Jun 1996 16:03:46 +0100

26 lines

Re: What English-Irish dictionary?

Micheal MacTho/mhais <[log in to unmask]>

Sat, 1 Jun 1996 17:49:43 -0400

16 lines

Re: What English-Irish dictionary?

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Tue, 4 Jun 1996 19:21:59 +0100

47 lines

Re: your mail

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 13:08:01 +0300

25 lines

Re: your mail

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Tue, 25 Jun 1996 13:14:17 +0300

27 lines

Re: your mail

Panu H|glund BIB <[log in to unmask]>

Thu, 27 Jun 1996 15:10:38 +0300

22 lines

[ADMIN] LISTSERV Problem

Craig Cockburn <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 19:32:10 +0100

30 lines

Re: [ADMIN] LISTSERV Problem

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Tue, 18 Jun 1996 21:05:31 +0000

24 lines

Re: [ADMIN] LISTSERV Problem

Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 14:45:34 +0100

19 lines

Re: [ADMIN] LISTSERV Problem

Marion GUNN <[log in to unmask]>

Wed, 19 Jun 1996 21:52:34 +0000

26 lines

[Fwd: Re: Tuarascail]

bdalton <[log in to unmask]>

Thu, 20 Jun 1996 16:59:49 +0100

26 lines


Back to: Main GAELIC-L PageLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager