LISTSERV mailing list manager LISTSERV 16.5

Help for GAIDHLIG-B Archives


GAIDHLIG-B Archives

GAIDHLIG-B Archives


December 2003


View:

Show Author | Hide Author
Show Table of Contents | Hide Table of Contents

 

Table of Contents:

      Tarraing ‡ Leabhair:  Na Solais anns ' Bh‡gh (1 message)
      Tarraing ? Leabhair:  Na Solais anns ' Bh?gh (1 message)
   Website (1 message)
"Cò Rinn e?" (1 message)
"Cò Rinn e?" (2) (3 messages)
"Parlaimint na hAlban" (1 message)
'Borders' Books (6 messages)
an slaightear, am balgair a th' ann (6 messages)
Another new member (3 messages)
AW: AW: SMO web (2 messages)
AW: IPA (1 message)
AW: SMO web (6 messages)
Bàrdachd an duine bhig (1 message)
Bana-bhoireaneachd (CM) (5 messages)
beagan leughaidh (1 message)
beginners course - review & news (1 message)
Bha (RE: 'Borders' Books) - routledge-ny.com now shipping (1 message)
bithidh (1 message)
Bliadhna Mhath Ur (1 message)
Còmhdachadh bho leabhar air Floireans Nightingale (4 messages)
ceist air idioms (2 messages)
Ceistean air idioms (1 message)
Co Rinn e? - Second paragraph: (1 message)
Comhairle nan Leabhraichen/ bha: samhlaidhean neònach - strange symbols (3 messages)
Comunn Gaidhlig Astrailia (3 messages)
Diminutive for mèirleach? (1 message)
Duilleag ùr naidheachd na Gàidhlig (1 message)
Eadar-theangachadh (2 messages)
Faclair (1 message)
Gàidhlig und Deutsch (Gearmailtis) (2 messages)
Gàidhlig und Deutsh (Gearmailtis) (4 messages)
Gaelic relative clause (1 message)
Gaelic relative clause confusion (2 messages)
Idiom using leig (6 messages)
IPA (7 messages)
Isle of Barra (3 messages)
làrach-lìon (1 message)
Lèirmheas ann an Swedish (7 messages)
latest (12 messages)
latest (faclair CM) (1 message)
leabhraichean do dh' inbheach (2 messages)
leabhraichean do dh' inbheach / bha: Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh (5 messages)
mearachdan - ll, nn, rr (1 message)
Mu dheireadh thall (2 messages)
New Member (10 messages)
New Member 2 (1 message)
Nollaig Chridheil (11 messages)
OFF TOPIC but pertinent to many. Bad news - Johnny Cunningh am :( (1 message)
Passive Question (3 messages)
Poll mun Ghàidhlig san Oban Times (7 messages)
Pronunciation question (24 messages)
question about scotsman newspaper (13 messages)
Radio na Gaidheal (1 message)
Radio nan Gaidheal (8 messages)
samhlaidhean neònach - strange symbols (11 messages)
seòlaidhean aithrisean Gàidhlig (2 messages)
slàinte! (2 messages)
SMO web (1 message)
Some sad news (1 message)
Summary/Map of Gaelic Dialects? (1 message)
Tachartas Pàrlamaideach ann an Ulapul / Parliamentary Event in Ulapool (1 message)
Tarraing à Leabhair: Gun Fhois (1 message)
Tarraing à Leabhair: Na Solais anns ' Bhàgh (1 message)
Tarraing à Leabhair: Thugam is Bhuam (1 message)
Tarraing à Leabhair: Ebonaidh is Ibhoraidh (1 message)
Tarraing à Leabhair: Nighean Chiallach mar thu fhèin (1 message)
Tarraing à leabhar: Alasdair MacChoinnich ann an Canada (1 message)
Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh (1 message)
Tarraing à Leabhar: Cunnartan Cuain (1 message)
Tarraing a Leabhair - Sneachd air Druim Uachdair (1 message)
Tarraing aig Ùr-Sgeul as an Leabhar - Oidhche mu do Sheòl Sinn (3 messages)
This weekend! cùrsa goirid ann an Dùn Eideann 6-7 an Dùbhlachd (1 message)
Tip of the Week 59 - Both (3) (1 message)
Translation help needed (1 message)
Update on Colin Mark's Dictionary! (1 message)
wha's like us (the Gaidhealtachd) (3 messages)
[Iomairtean_Gaidhlig] Àireamhan Luchd-labhairt na Gàidhlig (5 messages)
[Iomairtean_Gaidhlig] litir anns an Albannach (1 message)

LISTSERV Archives

LISTSERV Archives

GAIDHLIG-B Home

GAIDHLIG-B Home

Subject Sorted by Subject, Chronologically

From

Date

Size

New Thread

      Tarraing ‡ Leabhair:  Na Solais anns ' Bh‡gh

Re:       Tarraing ‡ Leabhair:  Na Solais anns ' Bh‡gh

Janice Chan

Fri, 19 Dec 2003 08:30:49 EST

97 lines

New Thread

      Tarraing ? Leabhair:  Na Solais anns ' Bh?gh

Re:       Tarraing ? Leabhair:  Na Solais anns ' Bh?gh

Fiona Patrick

Fri, 19 Dec 2003 14:54:06 -0000

158 lines

New Thread

   Website

Re: Re:    Website

frank wilson

Fri, 19 Dec 2003 10:58:27 -0500

113 lines

New Thread

"Cò Rinn e?"

"Cò Rinn e?"

Colin Mark

Sun, 7 Dec 2003 14:27:50 -0000

84 lines

New Thread

"Cò Rinn e?" (2)

"Cò Rinn e?" (2)

Colin Mark

Tue, 9 Dec 2003 10:29:23 -0000

143 lines

Re: "Cò Rinn e?" (2)

frank wilson

Tue, 9 Dec 2003 16:23:13 -0500

47 lines

Re: Re: "Cò Rinn e?" (2)

Colin Mark

Tue, 9 Dec 2003 22:15:40 -0000

74 lines

New Thread

"Parlaimint na hAlban"

"Parlaimint na hAlban"

cailleach

Wed, 3 Dec 2003 13:21:15 -0000

47 lines

New Thread

'Borders' Books

'Borders' Books

Fiona Patrick

Wed, 17 Dec 2003 10:23:58 -0000

56 lines

Re: 'Borders' Books

Glen Canaday

Tue, 16 Dec 2003 23:39:07 -0500

90 lines

Re: 'Borders' Books

Colin Mark

Thu, 18 Dec 2003 18:41:56 -0000

65 lines

Re: 'Borders' Books

Fiona Patrick

Thu, 18 Dec 2003 23:19:44 -0000

56 lines

Re: 'Borders' Books

John Lincoln

Fri, 19 Dec 2003 13:41:59 +0000

65 lines

Re: 'Borders' Books

Hyaduck, John

Fri, 19 Dec 2003 09:15:48 -0500

92 lines

New Thread

an slaightear, am balgair a th' ann

an slaightear, am balgair a th' ann

Fiona Patrick

Thu, 18 Dec 2003 09:21:25 -0000

106 lines

Re: an slaightear, am balgair a th' ann

Colin Mark

Thu, 18 Dec 2003 18:29:13 -0000

160 lines

Re: an slaightear, am balgair a th' ann

Neil MacEwan

Fri, 19 Dec 2003 15:20:55 -0400

51 lines

Re: an slaightear, am balgair a th' ann

Fiona Patrick

Fri, 19 Dec 2003 21:43:22 -0000

61 lines

Re: an slaightear, am balgair a th' ann

frank wilson

Fri, 19 Dec 2003 19:36:19 -0500

49 lines

Re: an slaightear, am balgair a th' ann

Neil MacEwan

Sat, 20 Dec 2003 02:07:43 -0400

98 lines

New Thread

Another new member

Another new member

Anna Korra'ti

Tue, 30 Dec 2003 22:13:07 -0800

35 lines

Re: Another new member

Deborah L. White

Tue, 30 Dec 2003 23:07:12 -0800

51 lines

Re: Another new member

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Wed, 31 Dec 2003 10:39:18 +0000

52 lines

New Thread

AW: AW: SMO web

AW: AW: SMO web

Ronnie Wuensche

Sun, 21 Dec 2003 13:51:21 +0100

129 lines

AW: AW: SMO web

Ronnie Wuensche

Sun, 21 Dec 2003 13:52:06 +0100

39 lines

New Thread

AW: IPA

AW: IPA

Ronnie Wuensche

Mon, 8 Dec 2003 02:05:34 +0100

42 lines

New Thread

AW: SMO web

AW: SMO web

Ronnie Wuensche

Sat, 20 Dec 2003 10:42:43 +0100

96 lines

AW: SMO web

Fiona Patrick

Sat, 20 Dec 2003 12:07:50 -0000

187 lines

AW: SMO web

Ronnie Wuensche

Sat, 20 Dec 2003 14:32:26 +0100

110 lines

Re: AW: SMO web

frank wilson

Sat, 20 Dec 2003 08:50:06 -0500

168 lines

AW: SMO web

Fiona Patrick

Sat, 20 Dec 2003 13:39:46 -0000

147 lines

Re: AW: SMO web

Colin Mark

Sat, 20 Dec 2003 14:40:00 -0000

80 lines

New Thread

Bàrdachd an duine bhig

Bàrdachd an duine bhig

Reamonn MacIllenamhaoil

Wed, 10 Dec 2003 15:26:40 +0000

192 lines

New Thread

Bana-bhoireaneachd (CM)

Re: Bana-bhoireaneachd (CM)

Daibhidh Ealaghoil

Mon, 8 Dec 2003 09:52:38 +0000

58 lines

Re: Bana-bhoireaneachd (CM)

Fiona Patrick

Mon, 8 Dec 2003 12:26:54 -0000

91 lines

Re: Bana-bhoireaneachd (CM)

Colin Mark

Mon, 8 Dec 2003 18:38:05 -0000

97 lines

Re: Bana-bhoireaneachd (CM)

Liam Cassidy

Tue, 9 Dec 2003 10:30:39 -0500

36 lines

Re: Bana-bhoireaneachd (CM)

Fiona Patrick

Wed, 10 Dec 2003 10:24:51 -0000

46 lines

New Thread

beagan leughaidh

beagan leughaidh

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Fri, 26 Dec 2003 17:17:05 +0000

56 lines

New Thread

beginners course - review & news

beginners course - review & news

Fiona Patrick

Thu, 4 Dec 2003 12:14:11 -0000

73 lines

New Thread

Bha (RE: 'Borders' Books) - routledge-ny.com now shipping

Bha (RE: 'Borders' Books) - routledge-ny.com now shipping

Hyaduck, John

Thu, 18 Dec 2003 14:14:09 -0500

45 lines

New Thread

bithidh

bithidh

C.J. Kennedy

Sun, 21 Dec 2003 12:37:40 -0800

55 lines

New Thread

Bliadhna Mhath Ur

Bliadhna Mhath Ur

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Wed, 31 Dec 2003 22:59:11 +0000

36 lines

New Thread

Còmhdachadh bho leabhar air Floireans Nightingale

Còmhdachadh bho leabhar air Floireans Nightingale

Speireag Alden

Sun, 30 Nov 2003 21:29:17 -0500

78 lines

Re: Còmhdachadh bho leabhar air Floireans Nightingale

ciarili o'brien

Sun, 30 Nov 2003 19:49:58 -0800

63 lines

Re: Còmhdachadh bho leabhar air Floireans Nightingale

Michael Bauer

Mon, 1 Dec 2003 13:41:05 -0000

93 lines

Re: Còmhdachadh bho leabhar air Floireans Nightingale

Colin Mark

Mon, 1 Dec 2003 16:53:38 -0000

115 lines

New Thread

ceist air idioms

ceist air idioms

Colin Mark

Tue, 2 Dec 2003 19:12:17 -0000

146 lines

Re: ceist air idioms

Speireag Alden

Fri, 12 Dec 2003 02:31:32 -0500

43 lines

New Thread

Ceistean air idioms

Ceistean air idioms

Speireag Alden

Mon, 1 Dec 2003 17:39:38 -0500

72 lines

New Thread

Co Rinn e? - Second paragraph:

Co Rinn e? - Second paragraph:

Colin Mark

Sun, 21 Dec 2003 16:49:21 -0000

111 lines

New Thread

Comhairle nan Leabhraichen/ bha: samhlaidhean neònach - strange symbols

Re: Comhairle nan Leabhraichen/ bha: samhlaidhean neònach - strange symbols

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 17:05:31 +0100

87 lines

Re: Comhairle nan Leabhraichen/ bha: samhlaidhean neònach - strange symbols

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 17:36:34 +0000

134 lines

Re: Re: Comhairle nan Leabhraichen/ bha: samhlaidhean neònach - strange symbols

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 19:38:10 +0100

86 lines

New Thread

Comunn Gaidhlig Astrailia

Comunn Gaidhlig Astrailia

Fiona Patrick

Sun, 7 Dec 2003 11:36:28 -0000

49 lines

Re: Comunn Gaidhlig Astrailia

Rod McInnes

Wed, 10 Dec 2003 19:18:17 +1100

106 lines

Re: Comunn Gaidhlig Astrailia

Fiona Patrick

Wed, 10 Dec 2003 10:21:57 -0000

116 lines

New Thread

Diminutive for mèirleach?

Diminutive for mèirleach?

Daiphne _

Tue, 30 Dec 2003 14:40:47 +0000

48 lines

New Thread

Duilleag ùr naidheachd na Gàidhlig

Duilleag ùr naidheachd na Gàidhlig

Caoimhin O Donnaile

Tue, 16 Dec 2003 14:03:16 +0000

46 lines

New Thread

Eadar-theangachadh

Eadar-theangachadh

Gaidheal

Sun, 21 Dec 2003 23:50:26 -0000

86 lines

Re: Eadar-theangachadh

Gaidheal

Mon, 22 Dec 2003 11:14:27 -0000

123 lines

New Thread

Faclair

Faclair

Fiona Patrick

Mon, 1 Dec 2003 14:07:06 -0000

94 lines

New Thread

Gàidhlig und Deutsch (Gearmailtis)

Re: Gàidhlig und Deutsch (Gearmailtis)

Michael Klevenhaus

Fri, 5 Dec 2003 08:53:02 +0100

39 lines

Re: Gàidhlig und Deutsch (Gearmailtis)

cailleach

Fri, 12 Dec 2003 19:01:41 -0000

31 lines

New Thread

Gàidhlig und Deutsh (Gearmailtis)

Gàidhlig und Deutsh (Gearmailtis)

cailleach

Thu, 4 Dec 2003 19:41:37 -0000

39 lines

Gàidhlig und Deutsh (Gearmailtis)

Fiona Patrick

Fri, 5 Dec 2003 00:58:25 -0000

55 lines

Re: Gàidhlig und Deutsh (Gearmailtis)

Michael Klevenhaus

Fri, 5 Dec 2003 09:15:00 +0100

43 lines

Re: Re: Gàidhlig und Deutsh (Gearmailtis)

claudia mona striewe

Thu, 4 Dec 2003 10:34:26 +0100

51 lines

New Thread

Gaelic relative clause

Gaelic relative clause

frank wilson

Mon, 22 Dec 2003 07:53:07 -0500

110 lines

New Thread

Gaelic relative clause confusion

Gaelic relative clause confusion

Elliott Lash

Tue, 9 Dec 2003 22:28:34 -0800

64 lines

Re: Gaelic relative clause confusion

Tom Thomson

Mon, 22 Dec 2003 01:00:36 -0000

89 lines

New Thread

Idiom using leig

Idiom using leig

David Gressett

Thu, 11 Dec 2003 09:49:38 -0600

40 lines

Re: Idiom using leig

Colin Mark

Mon, 15 Dec 2003 10:16:29 -0000

69 lines

Re: Idiom using leig

Fiona Patrick

Mon, 15 Dec 2003 15:40:38 -0000

89 lines

Re: Idiom using leig

Bill Innes

Mon, 15 Dec 2003 16:48:47 +0000

51 lines

Re: Idiom using leig

Rudy Ramsey

Mon, 15 Dec 2003 10:39:44 -0700

64 lines

Re: Idiom using leig

Fiona Patrick

Mon, 15 Dec 2003 17:55:05 -0000

55 lines

New Thread

IPA

Re: IPA

Michael Bauer

Sat, 6 Dec 2003 16:32:05 -0000

98 lines

Re: IPA

Deborah White

Sat, 6 Dec 2003 09:59:34 -0800

68 lines

Re: IPA

Michael Bauer

Sun, 7 Dec 2003 12:31:05 -0000

164 lines

Re: IPA

Michael Bauer

Sun, 7 Dec 2003 13:29:55 -0000

233 lines

Re: IPA

Fiona Patrick

Sun, 7 Dec 2003 15:42:18 -0000

111 lines

Re: IPA

Fiona Patrick

Sun, 7 Dec 2003 15:42:25 -0000

65 lines

Re: IPA

Elliott Lash

Sun, 7 Dec 2003 11:42:03 -0800

65 lines

New Thread

Isle of Barra

Isle of Barra

frank wilson

Wed, 31 Dec 2003 14:00:25 -0500

56 lines

Re: Isle of Barra

Lois/Ted Macdonald

Wed, 31 Dec 2003 14:31:27 -0500

115 lines

Re: Isle of Barra

Michael Bauer

Wed, 31 Dec 2003 19:34:02 -0000

134 lines

New Thread

làrach-lìon

làrach-lìon

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 00:41:20 +0000

38 lines

New Thread

Lèirmheas ann an Swedish

Lèirmheas ann an Swedish

Deborah White

Mon, 8 Dec 2003 14:11:25 -0800

60 lines

Lèirmheas ann an Swedish

Fiona Patrick

Mon, 8 Dec 2003 23:06:06 -0000

36 lines

Re: Lèirmheas ann an Swedish

Deborah White

Mon, 8 Dec 2003 18:28:12 -0800

40 lines

Re: Re: Lèirmheas ann an Swedish

Fiona Patrick

Tue, 9 Dec 2003 10:00:45 -0000

38 lines

Re: Lèirmheas ann an Swedish

Colin Mark

Tue, 9 Dec 2003 09:58:10 -0000

78 lines

Re: Lèirmheas ann an Swedish

Deborah White

Tue, 9 Dec 2003 11:23:08 -0800

68 lines

Re: Lèirmheas ann an Swedish

Deborah White

Tue, 9 Dec 2003 11:29:07 -0800

39 lines

New Thread

latest

latest

frank wilson

Sun, 7 Dec 2003 10:54:53 -0500

70 lines

latest

Fiona Patrick

Sun, 7 Dec 2003 17:00:49 -0000

92 lines

Re: latest

Susan Cobbs

Sun, 7 Dec 2003 18:06:43 +0000

52 lines

Re: latest

Deborah White

Sun, 7 Dec 2003 10:45:54 -0800

55 lines

Re: latest

Bill Innes

Sun, 7 Dec 2003 20:29:59 +0000

53 lines

Re: latest

Colin Mark

Sun, 7 Dec 2003 19:40:12 -0000

77 lines

Re: latest

cailleach

Mon, 8 Dec 2003 12:49:14 -0000

67 lines

Re: latest

frank wilson

Mon, 8 Dec 2003 14:33:47 -0500

77 lines

Re: latest

cailleach

Mon, 8 Dec 2003 18:11:23 -0000

54 lines

Re: latest

Fiona Patrick

Mon, 8 Dec 2003 23:46:28 -0000

104 lines

Re: latest

Fiona Patrick

Mon, 8 Dec 2003 23:58:22 -0000

38 lines

Re: latest

Colin Mark

Wed, 10 Dec 2003 08:52:45 -0000

55 lines

New Thread

latest (faclair CM)

Re: latest (faclair CM)

frank wilson

Wed, 10 Dec 2003 09:58:29 -0500

51 lines

New Thread

leabhraichean do dh' inbheach

Re: leabhraichean do dh' inbheach

cailleach

Thu, 4 Dec 2003 19:44:38 -0000

54 lines

Re: leabhraichean do dh' inbheach

cailleach

Fri, 5 Dec 2003 20:11:26 -0000

56 lines

New Thread

leabhraichean do dh' inbheach / bha: Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh

Re: leabhraichean do dh' inbheach / bha: Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh

claudia mona striewe

Tue, 2 Dec 2003 18:46:20 +0100

107 lines

Re: leabhraichean do dh' inbheach / bha: Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh

Bill Innes

Wed, 3 Dec 2003 18:06:53 +0000

110 lines

Re: leabhraichean do dh' inbheach / bha: Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh

Fiona Patrick

Wed, 3 Dec 2003 23:28:25 -0000

254 lines

Re: leabhraichean do dh' inbheach / bha: Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh

claudia mona striewe

Wed, 3 Dec 2003 11:28:42 +0100

217 lines

Re: Re: leabhraichean do dh' inbheach / bha: Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh

Fiona Patrick

Thu, 4 Dec 2003 11:11:15 -0000

249 lines

New Thread

mearachdan - ll, nn, rr

mearachdan - ll, nn, rr

=?windows-1252?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Sun, 28 Dec 2003 13:16:20 +0000

64 lines

New Thread

Mu dheireadh thall

Mu dheireadh thall

Michael Klevenhaus

Sun, 21 Dec 2003 15:19:23 +0100

63 lines

Re: Mu dheireadh thall

Fiona Patrick

Sun, 21 Dec 2003 14:56:40 -0000

87 lines

New Thread

New Member

New Member

Gordon McKinlay

Tue, 30 Dec 2003 21:49:21 +0000

43 lines

Re: New Member

claudia mona striewe

Wed, 31 Dec 2003 00:02:36 +0100

35 lines

Re: New Member

Susan MacKenzie

Wed, 31 Dec 2003 00:11:15 +0000

72 lines

Re: New Member

=?windows-1252?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Wed, 31 Dec 2003 00:03:55 +0000

60 lines

Re: New Member

Lois/Ted Macdonald

Tue, 30 Dec 2003 20:23:59 -0500

68 lines

Re: New Member

Mikaela Bell

Tue, 30 Dec 2003 22:36:06 -0700

69 lines

Re: New Member

Deborah L. White

Tue, 30 Dec 2003 21:57:46 -0800

61 lines

Re: New Member

speara

Tue, 30 Dec 2003 22:41:58 -0800

38 lines

Re: New Member

Michael Klevenhaus

Wed, 31 Dec 2003 07:52:59 +0100

69 lines

Re: New Member

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Wed, 31 Dec 2003 10:51:30 +0000

54 lines

New Thread

New Member 2

Re: New Member 2

Deborah L. White

Tue, 30 Dec 2003 22:02:53 -0800

56 lines

New Thread

Nollaig Chridheil

Nollaig Chridheil

Colin Mark

Wed, 24 Dec 2003 20:12:09 -0000

36 lines

Re: Nollaig Chridheil

frank wilson

Wed, 24 Dec 2003 17:24:16 -0500

53 lines

Re: Nollaig Chridheil

Fiona Patrick

Thu, 25 Dec 2003 08:40:25 -0000

38 lines

Re: Nollaig Chridheil

frank wilson

Thu, 25 Dec 2003 11:33:43 -0500

47 lines

Re: Nollaig Chridheil

Glen Canaday

Thu, 25 Dec 2003 12:12:36 -0500

44 lines

Re: Nollaig Chridheil

Mikaela Bell

Fri, 26 Dec 2003 14:45:51 -0700

63 lines

Re: Nollaig Chridheil

Neall A

Fri, 26 Dec 2003 17:09:44 EST

38 lines

Re: Nollaig Chridheil

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Fri, 26 Dec 2003 23:53:07 +0000

91 lines

Re: Nollaig Chridheil

Glen Canaday

Fri, 26 Dec 2003 05:52:48 -0500

108 lines

Re: Nollaig Chridheil

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Sat, 27 Dec 2003 09:58:44 +0000

132 lines

Re: Nollaig Chridheil

Rob Warner

Sat, 27 Dec 2003 14:51:15 -0000

59 lines

New Thread

OFF TOPIC but pertinent to many. Bad news - Johnny Cunningh am :(

FW: OFF TOPIC but pertinent to many. Bad news - Johnny Cunningh am :(

Hyaduck, John

Wed, 17 Dec 2003 09:39:29 -0500

169 lines

New Thread

Passive Question

Passive Question

Heather Sparling

Wed, 10 Dec 2003 08:54:38 -0500

60 lines

Re: Passive Question

Colin Mark

Mon, 15 Dec 2003 09:48:22 -0000

86 lines

Re: Passive Question

Tom Thomson

Mon, 22 Dec 2003 02:56:24 -0000

55 lines

New Thread

Poll mun Ghàidhlig san Oban Times

Poll mun Ghàidhlig san Oban Times

Caoimhin O Donnaile

Tue, 16 Dec 2003 14:09:15 +0000

35 lines

Re: Poll mun Ghàidhlig san Oban Times

Mikaela Bell

Tue, 16 Dec 2003 17:59:50 -0700

72 lines

Re: Re: Poll mun Ghàidhlig san Oban Times

frank wilson

Wed, 17 Dec 2003 18:54:29 -0500

80 lines

RE: Poll mun Ghàidhlig san Oban Times

Sean Gallagher

Thu, 18 Dec 2003 00:20:43 -0000

140 lines

Re: Re: Poll mun Ghàidhlig san Oban Times

Fiona Patrick

Thu, 18 Dec 2003 00:41:30 -0000

138 lines

RE: Re: Poll mun Ghàidhlig san Oban Times

Sean Gallagher

Thu, 18 Dec 2003 01:33:09 -0000

172 lines

RE: Re: Poll mun Ghàidhlig san Oban Times

Sean Gallagher

Thu, 18 Dec 2003 08:03:13 -0000

160 lines

New Thread

Pronunciation question

Re: Pronunciation question

Kevin Riley

Wed, 3 Dec 2003 15:54:49 +1100

41 lines

Re: Pronunciation question

Fiona Patrick

Wed, 3 Dec 2003 10:02:26 -0000

83 lines

Re: Pronunciation question

Michael Bauer

Wed, 3 Dec 2003 10:22:24 -0000

58 lines

Re: Pronunciation question

Michael Bauer

Wed, 3 Dec 2003 10:24:21 -0000

41 lines

Re: Pronunciation question

Kevin Riley

Thu, 4 Dec 2003 18:03:19 +1100

145 lines

Re: Pronunciation question

Kevin Riley

Thu, 4 Dec 2003 18:29:19 +1100

49 lines

Re: Pronunciation question

Kevin Riley

Thu, 4 Dec 2003 18:35:48 +1100

69 lines

Re: Pronunciation question

Fiona Patrick

Thu, 4 Dec 2003 14:19:07 -0000

80 lines

Re: Pronunciation question

frank wilson

Thu, 4 Dec 2003 12:28:16 -0500

51 lines

Re: Pronunciation question

Fiona Patrick

Thu, 4 Dec 2003 17:41:07 -0000

72 lines

Re: Pronunciation question

Deborah White

Thu, 4 Dec 2003 09:57:02 -0800

87 lines

Re: Pronunciation question

claudia mona striewe

Wed, 3 Dec 2003 19:40:54 +0100

52 lines

Re: Pronunciation question

Kevin Riley

Fri, 5 Dec 2003 10:51:33 +1100

74 lines

Re: Pronunciation question

Tom Pullman

Fri, 5 Dec 2003 18:00:07 +0000

60 lines

Re: Pronunciation question

Fiona Patrick

Sat, 6 Dec 2003 10:49:28 -0000

119 lines

Re: Pronunciation question

claudia mona striewe

Fri, 5 Dec 2003 12:38:52 +0100

59 lines

Re: Pronunciation question

Fiona Patrick

Sat, 6 Dec 2003 11:40:22 -0000

101 lines

Re: Pronunciation question

Tom Thomson

Sat, 6 Dec 2003 12:27:20 -0000

87 lines

Re: Pronunciation question

Kevin Riley

Sun, 7 Dec 2003 20:50:47 +1100

67 lines

Re: Pronunciation question

Kevin Riley

Sun, 7 Dec 2003 21:27:56 +1100

78 lines

pronunciation question

Mikaela Bell

Mon, 22 Dec 2003 12:58:49 -0700

62 lines

Re: pronunciation question

Alan Rae

Tue, 23 Dec 2003 11:49:18 -0000

140 lines

Re: pronunciation question

richards

Tue, 23 Dec 2003 10:38:55 -0500

154 lines

Re: pronunciation question

Mikaela Bell

Wed, 24 Dec 2003 10:01:23 -0700

39 lines

New Thread

question about scotsman newspaper

question about scotsman newspaper

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 00:31:40 +0100

46 lines

Re: question about scotsman newspaper

frank wilson

Mon, 29 Dec 2003 19:23:29 -0500

55 lines

Re: question about scotsman newspaper

Lois/Ted Macdonald

Mon, 29 Dec 2003 22:32:35 -0500

75 lines

Re: question about scotsman newspaper

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 10:02:17 +0100

67 lines

Re: question about scotsman newspaper

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 10:02:16 +0000

103 lines

Re: question about scotsman newspaper

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 15:29:34 +0100

50 lines

Re: question about scotsman newspaper

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 14:21:28 +0000

71 lines

Re: question about scotsman newspaper

Caitlinn Davison

Tue, 30 Dec 2003 14:26:24 +0000

50 lines

Re: question about scotsman newspaper

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 15:58:22 +0100

88 lines

Re: question about scotsman newspaper

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 14:38:50 +0000

122 lines

Re: question about scotsman newspaper

Neall A

Tue, 30 Dec 2003 10:52:51 EST

30 lines

Re: question about scotsman newspaper

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 17:23:06 +0000

70 lines

Re: question about scotsman newspaper

Michael Klevenhaus

Tue, 30 Dec 2003 23:49:30 +0100

41 lines

New Thread

Radio na Gaidheal

Radio na Gaidheal

frank wilson

Sat, 20 Dec 2003 19:29:38 -0500

107 lines

New Thread

Radio nan Gaidheal

Radio nan Gaidheal

frank wilson

Sat, 20 Dec 2003 10:45:02 -0500

93 lines

Re: Radio nan Gaidheal

=?iso-8859-1?q?Steven=20Ritchie?=

Sat, 20 Dec 2003 15:41:23 +0000

65 lines

Re: Radio nan Gaidheal

Michael Bauer

Sat, 20 Dec 2003 16:16:32 -0000

138 lines

Re: Radio nan Gaidheal

frank wilson

Sat, 20 Dec 2003 11:32:56 -0500

49 lines

Re: Radio nan Gaidheal

Alistair

Sat, 20 Dec 2003 16:36:02 -0000

129 lines

Radio nan Gaidheal

Fiona Patrick

Sat, 20 Dec 2003 18:06:39 -0000

144 lines

Re: Radio nan Gaidheal

claudia m striewe

Sun, 21 Dec 2003 00:27:16 +0100

168 lines

Radio nan Gaidheal

frank wilson

Sun, 21 Dec 2003 20:08:46 -0500

89 lines

New Thread

samhlaidhean neònach - strange symbols

samhlaidhean neònach - strange symbols

=?windows-1252?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 10:38:32 +0000

75 lines

Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 15:17:17 +0100

42 lines

Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

=?windows-1252?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 14:06:01 +0000

68 lines

Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

frank wilson

Tue, 30 Dec 2003 09:21:50 -0500

55 lines

Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

Lois/Ted Macdonald

Tue, 30 Dec 2003 09:10:44 -0500

102 lines

Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

=?windows-1252?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 14:18:51 +0000

63 lines

Re: Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 16:03:29 +0100

38 lines

Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 14:52:09 +0000

70 lines

Re: Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

frank wilson

Tue, 30 Dec 2003 10:28:26 -0500

74 lines

Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

Karen

Tue, 30 Dec 2003 11:18:21 -0500

42 lines

Re: samhlaidhean neònach - strange symbols

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 20:36:53 +0000

74 lines

New Thread

seòlaidhean aithrisean Gàidhlig

seòlaidhean aithrisean Gàidhlig

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Tue, 30 Dec 2003 14:15:13 +0000

63 lines

Re: seòlaidhean aithrisean Gàidhlig

claudia mona striewe

Tue, 30 Dec 2003 15:50:48 +0100

35 lines

New Thread

slàinte!

slàinte!

claudia mona striewe

Sun, 28 Dec 2003 23:07:29 +0100

41 lines

Re: slàinte!

Deborah L. White

Wed, 31 Dec 2003 14:28:52 -0800

61 lines

New Thread

SMO web

SMO web

frank wilson

Fri, 19 Dec 2003 17:32:45 -0500

77 lines

New Thread

Some sad news

Fw: Some sad news

Fiona Patrick

Fri, 19 Dec 2003 15:56:52 -0000

94 lines

New Thread

Summary/Map of Gaelic Dialects?

Summary/Map of Gaelic Dialects?

Lee Goldberg

Mon, 22 Dec 2003 10:46:47 -0800

47 lines

New Thread

Tachartas Pàrlamaideach ann an Ulapul / Parliamentary Event in Ulapool

Re: Tachartas Pàrlamaideach ann an Ulapul / Parliamentary Event in Ulapool

Jim Watson

Fri, 5 Dec 2003 11:03:08 -0400

51 lines

New Thread

Tarraing à Leabhair: Gun Fhois

Tarraing à Leabhair: Gun Fhois

Fiona Patrick

Fri, 5 Dec 2003 18:07:41 -0000

119 lines

New Thread

Tarraing à Leabhair: Na Solais anns ' Bhàgh

Tarraing à Leabhair: Na Solais anns ' Bhàgh

Fiona Patrick

Fri, 19 Dec 2003 11:37:12 -0000

133 lines

New Thread

Tarraing à Leabhair: Thugam is Bhuam

Tarraing à Leabhair: Thugam is Bhuam

Fiona Patrick

Fri, 12 Dec 2003 09:34:20 -0000

132 lines

New Thread

Tarraing à Leabhair: Ebonaidh is Ibhoraidh

Tarraing à Leabhair: Ebonaidh is Ibhoraidh

Fiona Patrick

Fri, 19 Dec 2003 11:35:24 -0000

132 lines

New Thread

Tarraing à Leabhair: Nighean Chiallach mar thu fhèin

Tarraing à Leabhair: Nighean Chiallach mar thu fhèin

Fiona Patrick

Sun, 14 Dec 2003 19:36:44 -0000

111 lines

New Thread

Tarraing à leabhar: Alasdair MacChoinnich ann an Canada

Tarraing à leabhar: Alasdair MacChoinnich ann an Canada

Fiona Patrick

Sat, 6 Dec 2003 16:30:32 -0000

140 lines

New Thread

Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh

Tarraing à Leabhar: Chaill Sinn Granaidh

Fiona Patrick

Wed, 3 Dec 2003 16:43:01 -0000

131 lines

New Thread

Tarraing à Leabhar: Cunnartan Cuain

Tarraing à Leabhar: Cunnartan Cuain

Fiona Patrick

Wed, 3 Dec 2003 23:54:45 -0000

132 lines

New Thread

Tarraing a Leabhair - Sneachd air Druim Uachdair

Re: Tarraing a Leabhair - Sneachd air Druim Uachdair

Reamonn MacIllenamhaoil

Fri, 5 Dec 2003 16:30:21 +0000

34 lines

New Thread

Tarraing aig Ùr-Sgeul as an Leabhar - Oidhche mu do Sheòl Sinn

Tarraing aig Ùr-Sgeul as an Leabhar - Oidhche mu do Sheòl Sinn

Fiona Patrick

Sat, 13 Dec 2003 11:10:05 -0000

81 lines

Re: Tarraing aig Ùr-Sgeul as an Leabhar - Oidhche mu do Sheòl Sinn

claudia m striewe

Sat, 13 Dec 2003 14:17:08 +0100

88 lines

Re: Tarraing aig Ùr-Sgeul as an Leabhar - Oidhche mu do Sheòl Sinn

Fiona Patrick

Sat, 13 Dec 2003 14:34:14 -0000

103 lines

New Thread

This weekend! cùrsa goirid ann an Dùn Eideann 6-7 an Dùbhlachd

This weekend! cùrsa goirid ann an Dùn Eideann 6-7 an Dùbhlachd

cailleach

Thu, 4 Dec 2003 19:42:10 -0000

74 lines

New Thread

Tip of the Week 59 - Both (3)

Tip of the Week 59 - Both (3)

Colin Mark

Fri, 5 Dec 2003 19:18:36 -0000

134 lines

New Thread

Translation help needed

Translation help needed

Anna Korra'ti

Fri, 12 Dec 2003 18:07:13 -0800

54 lines

New Thread

Update on Colin Mark's Dictionary!

Re: Update on Colin Mark's Dictionary!

Reamonn MacIllenamhaoil

Fri, 5 Dec 2003 16:36:29 +0000

29 lines

New Thread

wha's like us (the Gaidhealtachd)

Re: wha's like us (the Gaidhealtachd)

Reamonn MacIllenamhaoil

Fri, 5 Dec 2003 16:38:15 +0000

25 lines

Re: wha's like us (the Gaidhealtachd)

Fiona Patrick

Fri, 5 Dec 2003 17:06:27 -0000

49 lines

Re: wha's like us (the Gaidhealtachd)

Reamonn MacIllenamhaoil

Wed, 10 Dec 2003 15:25:38 +0000

53 lines

New Thread

[Iomairtean_Gaidhlig] Àireamhan Luchd-labhairt na Gàidhlig

Fw: [Iomairtean_Gaidhlig] Àireamhan Luchd-labhairt na Gàidhlig

Fiona Patrick

Tue, 23 Dec 2003 16:16:40 -0000

53 lines

Re: Fw: [Iomairtean_Gaidhlig] Àireamhan Luchd-labhairt na Gàidhlig

claudia mona striewe

Thu, 25 Dec 2003 20:18:32 +0100

80 lines

Re: Fw: [Iomairtean_Gaidhlig] Àireamhan Luchd-labhairt na Gàidhlig

Rod McInnes

Fri, 26 Dec 2003 14:54:25 +1100

133 lines

Re: Fw: [Iomairtean_Gaidhlig] Àireamhan Luchd-labhairt na Gàidhlig

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Fri, 26 Dec 2003 04:36:47 +0000

160 lines

Re: Fw: [Iomairtean_Gaidhlig] Àireamhan Luchd-labhairt na Gàidhlig

=?ISO-8859-1?Q?Fionnghal_NicPh=E0draig?=

Fri, 26 Dec 2003 04:38:27 +0000

121 lines

New Thread

[Iomairtean_Gaidhlig] litir anns an Albannach

Fw: [Iomairtean_Gaidhlig] litir anns an Albannach

Fiona Patrick

Thu, 18 Dec 2003 12:56:32 -0000

71 lines

Advanced Options


Options

Log In

Log In

Get Password

Get Password


Search Archives

Search Archives


Subscribe or Unsubscribe

Subscribe or Unsubscribe


Archives

April 2018
January 2018
October 2017
August 2017
July 2017
June 2017
February 2017
January 2017
December 2016
June 2016
May 2016
January 2016
August 2015
April 2015
March 2015
January 2015
November 2014
October 2014
September 2014
August 2014
July 2014
May 2014
April 2014
March 2014
February 2014
January 2014
December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
October 2005
September 2005
August 2005
July 2005
June 2005
May 2005
April 2005
March 2005
February 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
August 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
March 2004
February 2004
January 2004
December 2003
November 2003
October 2003
September 2003
August 2003
July 2003
June 2003
May 2003
April 2003
March 2003
February 2003
January 2003
December 2002
November 2002
October 2002
September 2002
August 2002
July 2002
June 2002
May 2002
April 2002
March 2002
February 2002
January 2002
December 2001
November 2001
October 2001
September 2001
August 2001
July 2001
June 2001
May 2001
April 2001
March 2001
February 2001
January 2001
December 2000
November 2000
October 2000
September 2000
August 2000
July 2000
June 2000
May 2000
April 2000
March 2000
February 2000
January 2000
December 1999
November 1999
October 1999
September 1999
August 1999
July 1999
June 1999
May 1999
April 1999
March 1999
February 1999
January 1999
December 1998
November 1998
October 1998
September 1998
August 1998
July 1998
June 1998
May 1998
April 1998
March 1998
February 1998
January 1998
December 1997
November 1997
October 1997
September 1997
August 1997
July 1997
June 1997
May 1997
April 1997
March 1997
February 1997
January 1997
December 1996
November 1996
October 1996

ATOM RSS1 RSS2LISTSERV.HEANET.IE

Secured by F-Secure Anti-Virus CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager